Ακριβότερη γίνεται η ζωή από την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Ιουνίου καθώς από τη μια μειώνονται μισθοί και συντάξεις λόγω της μεγαλύτερης φορολογία και από την άλλη αυξάνεται ο ΦΠΑ από το 23% στο 24% σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες ενώ καταργείται ο μειωμένος φόρος προστιθέμενης αξίας σε νησιά του Αιγαίου

Μειώσεις μηνιαίων αποδοχών σε εκατομμύρια εργαζομένους και συνταξιούχους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα αναμένεται να προκαλέσει ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, με τις νέες κλίμακες που νομοθέτησε η κυβέρνηση. Παράλληλα το εισόδημα όλων των πολιτών μειώνεται από τις ανατιμήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες με την αύξηση του ΦΠΑ ενώ μεγάλες είναι οι επιβαρύνσεις που θα δουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των νησιών του Αιγαίου που καταργείται η έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας

Με τη μείωση του αφορολογήτου ορίου από τα 9.545 στα 8.636 – 9.090 ευρώ για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους χωρίς παιδιά και με 1 ή 2 παιδιά οι φορολογικές επιβαρύνσεις επί των μισθών και των συντάξεων ξεκινούν πλέον πάνω από το όριο των 617 ευρώ το μήνα για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και πάνω από το ποσό των 720 ευρώ το μήνα για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους.

Στη νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για τους μισθούς και τις συντάξεις, την οποία προβλέπει ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού και της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο ελάχιστος συντελεστής φόρου 22% θα ισχύει για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό της ετήσιας έκπτωσης φόρου μειώνεται από τα 2.100 στα 1.900 ευρώ για όσους εργαζόμενους και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα, στα 1.950 ευρώ για όσους έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο και στα 1.900 ευρώ για όσους έχουν δύο προστατευόμενα τέκνα. Για όσους έχουν τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα η ανώτατη ετήσια έκπτωση φόρου παραμένει στα 2.100 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης φόρου, το οποίο θα κυμαίνεται πλέον από 1.900 έως 2.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων, θα παρέχεται σε όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν ετήσιες αποδοχές μέχρι 20.000 ευρώ.

Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ θα ισχύει συντελεστής φόρου 37%. Στο υπερβάλλον των 40.000 ευρώ τμήμα του ετησίου εισοδήματος θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 45%. Η έκπτωση φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ θα μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ πρόσθετο εισόδημα πάνω από τα 20.000 ευρώ.

Τα αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών στην κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων θα είναι η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.545 και μέχρι 27.000-28.000 ευρώ, πάνω από 43.000 ευρώ και μέχρι 50.000 ευρώ καθώς επίσης και άνω των 54.000-55.000 ευρώ. Αντιθέτως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 27.000-28.000 ευρώ και μέχρι 43.000-44.000 ευρώ και πάνω από 50.000 έως 54.000-55.000 ευρώ προκύπτουν μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων.

Εισφορά αλληλεγγύης και συνολικές κρατήσεις

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει τη ριζική αναμόρφωση της κλίμακας υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 18.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η νέα κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διαμορφώνεται ως εξής: συντελεστής 2,2% για εισόδημα από 12.001 ως 20.000 ευρώ, 5% από 20.001 ως 30.000 ευρώ, 6,5% από 30.001 ως 40.000 ευρώ, 7,5% από 40.001 ως και 65.000 ευρώ, 9% από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και 10% από 220.001 ευρώ και πάνω.

Σύμφωνα με αναλυτικούς πίνακες που δημοσιεύουμε, η εφαρμογή των νέων κλιμάκων φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά τον υπολογισμό των μηνιαίων φορολογικών κρατήσεων επί των μισθών και των συντάξεων που καταβάλλονται εντός του 2016 αναμένεται να έχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες συνέπειες:

1) Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα χωρίς προστατευόμενα τέκνα ή με 1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα οι οποίοι λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές πάνω από 617 ευρώ και μέχρι 1.900-2.000 ευρώ, θα δουν στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας τους τις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος να έχουν αυξηθεί, οπότε τα καθαρά ποσά μηνιαίων αποδοχών, αυτά δηλαδή που παίρνουν «στο χέρι», θα είναι μειωμένα έως και 19,5 ευρώ.

2) Όσοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα χωρίς παιδιά ή με 1-2 παιδιά λαμβάνουν μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 2.000 και μέχρι 3.000 ευρώ θα δουν τις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης να μειώνονται και, αντιστοίχως, τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές τους να αυξάνονται έως και 29,35 ευρώ.

3) Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα χωρίς παιδιά ή με 1-2 παιδιά και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 3.000 και μέχρι 3.600 ευρώ περίπου, θα υποστούν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που θα προκαλέσουν μειώσεις έως και 48,71 ευρώ στις καθαρές αποδοχές τους.

4) Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα χωρίς παιδιά ή με 1-2 παιδιά και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 3.600 και μέχρι 3.860 ευρώ θα δουν τις μηνιαίες φορολογικές τους κρατήσεις να μειώνονται και, αντιστοίχως, τα καθαρά ποσά μηνιαίων αποδοχών τους να αυξάνονται έως και 24,44 ευρώ.

5) Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα χωρίς παιδιά ή με 1-2 παιδιά και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 3.860 ευρώ θα δουν τις κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης να αυξάνονται και αντιστοίχως τα καθαρά ποσά αποδοχών τους να μειώνονται σημαντικά.

6) Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και οι συνταξιούχοι χωρίς παιδιά ή με 1 -2 παιδιά και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 720 και μέχρι 2.250 ευρώ θα υποστούν αυξήσεις στις μηνιαίες φορολογικές επιβαρύνσεις τους και θα δουν τα καθαρά ποσά μηνιαίων αποδοχών τους να μειώνονται έως και 22,75 ευρώ.

7) Από όσους φορολογούμενους βαρύνονται με 3 ή περισσότερα τέκνα, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με μηνιαίες αποδοχές μέχρι 840 ευρώ, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι με μηνιαίες αποδοχές έως 1.000 ευρώ δεν θα έχουν καμία μεταβολή στα καθαρά ποσά αποδοχών τους.

palai1

palai2

Αυξήσεις απο τον ΦΠΑ 24% στα νησιά

Μετά τη Ρόδο, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Νάξο, την Πάρο και τη  Σκιάθο που απώλεσαν τον προηγούμενο Οκτώβριο τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, ακολουθούν, από 1ης Ιουνίου, τα νησιά Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος. Οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας θα βιώσουν μία δραματική συρρίκνωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματός τους, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στο συγκριτικά  αυξημένο, σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα, κόστος διαβίωσης που αντιμετωπίζουν.

Εξαιτίας της κατάργησης των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ, στα συγκεκριμένα νησιά αναμένεται από τον επόμενο μήνα να σημειωθούν ανατιμήσεις από 3,6% έως και 6,9% σε εκατοντάδες προϊόντα και αγαθά ευρείας κατανάλωσης καθώς και σε υπηρεσίες αυξημένης ζήτησης. Θύματα των ανατιμήσεων θα είναι μεταξύ άλλων όλες οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και όλα τα καταστήματα μαζικής εστίασης, δηλαδή οι κλάδοι των επιχειρήσεων του τουρισμού στους οποίους στηρίζεται κατά κύριο λόγο ειδικά τους θερινούς μήνες η οικονομία των συγκεκριμένων νησιών.

Ειδικότερα, στα νησιά αυτά από την 1η Ιουνίου:

1) Αυξάνεται από 5% σε 6% ο ΦΠΑ για τα φάρμακα, τα βιβλία, τα περιοδικά και τις εφημερίδες.

2) Αυξάνεται από 9% σε 13% ο ΦΠΑ για τα ακόλουθα προϊόντα:

– κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα από χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια,

– ψάρια, φιλέτα και σάρκα ψαριών, νωπά διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και από τα μαλάκια (σουπιές, χταπόδια και καλαμάρια),

– γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, – φυτά ζωντανά, μοσχεύματα και μπόλια,

– λαχανικά, καρποί και φρούτα βρώσιμα,

– δημητριακά, άμυλα και προϊόντα αλευροποιϊας,

– ελαιόλαδο,

– παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών,

– ψωμί

– ζυμαρικά,

– νερά φυσικά,

– φαρμακευτικά προϊόντα,

– καθετήρες, σύριγγες, είδη και συσκευές ορθοπεδικής,

– ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο,

– είδη για αναπήρους,

– υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.

Εξαιτίας της αύξησης του ΦΠΑ από το 9% στο 13%, τα παραπάνω προϊόντα κι αγαθά και οι παραπάνω υπηρεσίες θα ανατιμηθούν κατά 3,66%, στα συγκεκριμένα 9 νησιά.

3) Αυξάνεται από 16% σε 23% και εν συνεχεία σε 24%, από την 1η Ιουλίου, ο ΦΠΑ για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών:

– Νεόδμητα κτίσματα (πλην πρώτης κατοικίας).

– Αυτοκίνητα, δίκυκλα, φορτηγά, λεωφορεία και λοιπά οχήματα.

– Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

– Καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο, φυσικό αέριο).

– Τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού.

– Οινοπνευματώδη ποτά.

– Είδη ένδυσης και υπόδησης.

– Είδη οικιακού εξοπλισμού, όπως έπιπλα, υφάσματα κ.λπ.

– Πάσης φύσεως πλαστικά και ξύλινα αντικείμενα.

– Χημικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, υγιεινής, καλλωπισμού κ.λπ.

– Κοσμήματα, ρολόγια κ.λπ.

– Τέλη σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,

– Υπηρεσίες που παρέχουν γυμναστήρια, σχολές χορού, ινστιτούτα αισθητικής, κομμωτήρια, κουρεία, συνεργεία επισκευής οχημάτων, επισκευαστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ποδηλάτων, υποδημάτων και δερματίνων ειδών, επιδιορθωτές ενδυμάτων και υφασμάτων οικιακής χρήσης κ.λπ., υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, μαραγκοί, ελαιοχρωματιστές κ.λπ. επαγγελματίες του χώρου της οικοδομής, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κτηματομεσίτες, οικονομολόγοι, λογιστές-φοροτέχνες, συγγραφείς, δημοσιογράφοι καλλιτέχνες, συνθέτες κ.λπ.

– Υπηρεσίες αποχέτευσης.

– Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, αποκομιδής και ανακύκλωσης απορριμμάτων και επεξεργασίας αποβλήτων.

– Παροχή ιατρικών υπηρεσιών από ιδιωτικά θεραπευτήρια.

– Παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.

– Παροχή υπηρεσιών από γραφεία κηδειών και επιχειρήσεων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η παράδοση των συναφών ειδών.

– Συσκευασμένα, μεταποιημένα και τυποποιημένα είδη διατροφής: Καφές, κακάο, τσάι, χαμομήλι, φασκόμηλο, φλαμούρι, ρίγανη, δενδρολίβανο, δίκταμο, ευκάλυπτος, λεβάντα και λοιπά αφεψήματα, αλλαντικά (ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικα κ.λπ.), μαρμελάδες, σοκολάτες, γκοφρέτες, μπισκότα, παγωτά, κρουασάν, μπαχαρικά, ζαχαρωτά και άλλα είδη ζαχαροπλαστικής (τούρτες, πάστες), προψημένο ψωμί, προμαγειρεμένα φαγητά, ψωμί του τοστ,  φρυγανιές, παξιμάδια, πατατάκια, ποπ κορν, κορν φλέικς, ηλιέλαια, σογιέλαια, καλαμποκέλαια, φυτικές λιπαρές ουσίες (μαργαρίνες, βιτάμ κ.λπ.), κονσέρβες (τόννος, τοννοσαλάτα, σαρδέλλα κ.λπ.), τοματοπολτοί, μακαρόνια γεμισμένα και με άλλα είδη διατροφής (τορτελίνια κ.λπ.).

– Ζάχαρη.

– Γλυκαντικές ουσίες, υποκατάστατα της ζάχαρης (ζαχαρίνη, σορβιτόλη κ.λπ.).

– Αλάτι.

– Ξύδι και τα υποπροϊόντα του.

– Μαστίχα.

– Ζώντα πουλερικά: Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια.

– Κουνέλια κατοικίδια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται κυρίως για την ανθρώπινη διατροφή.

– Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιΐα.

– Μέλισσες.

– Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα.

– Προφυλακτικά από καουτσούκ.

– Καυσόξυλα, κούτσουρα, μικρά κλαδιά.

– Σερβιέτες και ταμπόν υγείας και παρόμοια με αυτά είδη υγιεινής προστασίας της γυναίκας.

– Λιπάσματα, κοπριές. – Ζωοτροφές, με εξαίρεση τις τροφές που προορίζονται για κατοικίδια ζώα.

– Σπόροι και καρποί που προορίζονται για σπορά.

– Άνθη.

– Γραφομηχανές για ανάπηρα πρόσωπα.

– Αναψυκτικά, χυμοί, energy drinks και λοιπά μη αλκοολούχα ποτά, εκτός από τα μεταλλικά νερά.

– Εστίαση – catering (έτοιμα γεύματα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη από εστιατόρια, ταβέρνες, ουζερί, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, σνακ μπαρ, αρτοποιεία, πιτσαρίες, φαστφουντάδικα, κυλικεία, καντίνες κ.λπ., προς επιτόπια κατανάλωση).

– Αποχέτευση.

– Εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία κ.α), κόμιστρα ταξί και φορτηγών δημόσιας χρήσης.

– Παροχή ιατρικών υπηρεσιών από ιδιωτικά θεραπευτήρια.

– Παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.

– Παροχή υπηρεσιών από γραφεία κηδειών και επιχειρήσεων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η παράδοση των συναφών ειδών.

Σε όλες οι παραπάνω κατηγορίες προϊόντων που πωλούνται και υπηρεσιών που παρέχονται στα συγκεκριμένα 9 νησιά αναμένεται να σημειωθούν αυτόματες ανατιμήσεις της τάξεως του 6,9%, από τη στιγμή που ο συντελεστής ΦΠΑ θα αυξηθεί από το 16% στο 24%.

Ειδικά στους λογαριασμούς σταθερής τηλεφωνίας οι ανατιμήσεις θα υπερβούν το 12% λόγω της προσθήκης του φορολογικού τέλους 5% στις καθαρές τιμές και του υπολογισμού του αυξημένου από το 16% στο 24% ΦΠΑ επί του αθροίσματος καθαρής τιμής και νέου τέλους.

Σημειώνεται ότι οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ έχουν καταργηθεί ήδη από την 1η Οκτωβρίου 2015 σε Ρόδο, Σαντορίνη, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Σκιάθο.
Η εφαρμογή

Μόλις δύο ημέρες έχουν όλοι οι επαγγελματίες των νησιών του Αιγαίου και συγκεκριμένα από την 1η Ιουνίου, ακόμη και σε αυτά στα οποία δεν καταργείται ακόμη το ειδικό καθεστώς, να προσαρμόσουν τους νέους, αυξημένους συντελεστές ΦΠΑ.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) εξέδωσε σήμερα την σχετική εγκύκλιο για την εφαρμογή των αυξήσεων στον ΦΠΑ ενώ τα νησιά που διατηρούν το ειδικό καθεστώς μέχρι το τέλος του χρόνου, καλούνται να προσαρμόσουν τον βασικό συντελεστή από το 16% που ήταν μέχρι τώρα, στο 17%.

Η αύξηση δικαιολογείται από το γεγονός ότι το ειδικό καθεστώς προβλέπει μειωμένο κατά 30% συντελεστή σε σχέση με τον κανονικό. Από τη στιγμή που ο κανονικός συντελεστής ανεβαίνει από το 23% στο 24%, μοιραία επηρεάζεται και ο συντελεστής και στα νησιά του Αιγαίου, για τα οποία δεν έχει ακόμη καταργηθεί το ειδικό καθεστώς.

Η εγκύκλιος ορίζει ότι «για οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο εκδίδεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων συντελεστών και εφεξής, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές, ανεξάρτητα αν αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα».

Ακόμη, όπως αναφέρει η εγκύκλιος Πιτσιλή, «σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 1/6/2016 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται ΦΠΑ με τους νέους συντελεστές.

Εφόσον συντρέχει λόγος έκδοσης παραστατικού για την ακύρωση συναλλαγής, (π.χ. λογιστικού σημειώματος, κλπ), πρέπει να αναγράφεται σε αυτό ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της».

Αύξηση ΦΠΑ στο 24%

Η αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24% φέρνει αυξήσεις σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών και σε μεγάλη γκάμα προϊόντων.

Με την αύξηση του κανονικού συντελεστή από το 23% στο 24% αυξάνεται η λιανικής τιμή κατά περίπου 0,8% των εξής προϊόντων και υπηρεσιών:

-εστίαση,

-ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές,

-μεταφορές (ταξί, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, αστικά εισιτήρια),

-μη νωπά τρόφιμα (π.χ. καφές, ζυμαρικά, ρύζι, κονσέρβες, είδη ατομικής υγιεινής),

-αυτοκίνητα, δίκυκλα,

-παροχή υπηρεσιών (δικηγόροι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί κ.λπ.),

-καύσιμα,

-καπνικά προϊόντα,

-οινοπνευματώδη ποτά,

-τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση.

www.dikaiologitika.gr

Προηγούμενο άρθροΞεκινάει “τσουνάμι” κατασχέσεων και πλειστηριασμών
Επόμενο άρθροΜΟΥΖΑΛΑΣ: «Θα φτιάξουμε σπιτάκια για τους πρόσφυγες και θα τους μοιράσουμε σε όλη την Ελλάδα»