Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης η µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων-εργοταξιακής σήµανσης του έργου “∆ιαµόρφωση κόµβου -φωτεινή σηµατοδότηση Ηροδότου -Περιφερειακού”

Το χρονικό διάστηµα κυκλοφοριακών ρυθµίσεων-εργοταξιακής σήµανσης θα είναι τέσσερις (4) µήνες από την κοινοποίηση της Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τη θεώρηση από τη ∆/νση Τροχαίας Αλεξ/πολης.

Προηγούμενο άρθροMε πραγματικά πυρά η άσκηση της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, στην Αλεξανδρούπολη
Επόμενο άρθροΟ συγγραφέας Τεύκρος Μιχαηλίδης στις «Πρωινές Αλχημείες» στον Maximum FM 93,6