ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΩΝ – ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 

ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψει τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38, παρ. 2 τοῦ Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καὶ τῶν ἄρθρων 4-7 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περὶ Ἐφημερίων καὶ Διακόνων», ἵνα πληρώσωμεν τὰς κενὰς ὀργανικὰς θέσεις Διακόνων-Ἐφημερίων ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς

Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀλεξανδουπόλεως

Ἁγίου Νικολάου Τριφυλλίου, καὶ

Προφήτου Ἡλιοῦ Μελίας

καλοῦμεν τοὺς βουλομένους καὶ ἔχοντας τὰ προβλεπόμενα ἐκ τῶν ἀνωτέρω Νόμων καὶ Κανονισμῶν, ἵνα καταλάβωσιν τὰς προειρημένας θέσεις κανονικὰ καὶ νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης, ὑποβάλωσιν ἡμῖν τὰ νενομισμένα δικαιολογητικὰ διὰ τὰ περαιτέρω.

Ἐν Ἀλεξανδρουπόλει τῇ 14ῃ Ὀκτωβρίου 2021

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως ΑΝΘΙΜΟΣ

Προηγούμενο άρθροΟρεστιάδα: Διαβούλευση για την κυκλοφοριακή μελέτη
Επόμενο άρθροΑκυρώνονται οι δράσεις του Συλλόγου «Μαζί για Ζωή» λόγω αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού στον Έβρο