19 Οκτωβρίου 1912 – 19 Οκτωβρίου 2021

109 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ

Στους ήρωες του Ελληνικού Στόλου , στον Ναύαρχο

Παύλο Κουντουριώτη

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ

Στον σημαιοφόρο Κωνσταντίνο Παναγιώτου

-Η απελευθέρωση της Σαμοθράκης, έγινε από τον Ελληνικό Στόλο, με ηγέτη τον Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη, στις 19 Οκτωβρίου του 1912, κατά την διάρκεια του Α′ Βαλκανικού Πολέμου.

-Στις 18 Οκτωβρίου ο Στόλος του Αιγαίου αποπλέει από τον Μούδρο της Λήμνου σε σχηματισμό τριών μοιρών.

-Η 1η Μοίρα ΑΒΕΡΩΦ, ΨΑΡΑ, ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΑ και ΛΕΩΝ για κατάληψη νήσων Ίμβρου και Σαμοθράκης.

-Στις 19 Οκτωβρίου 1912 η 1η Μοίρα αγκυροβολεί ανοιχτά της Καμαριώτισσας .

-Άγημα υπό τον Σημαιοφόρο Κωνσταντίνο Παναγιώτου αποβιβάζετε στην Καμαριώτισσα και αμέσως υψώνει την Ελληνική σημαία στο Λιμεναρχείο.

-Ο Παναγιώτου με το άγημα του κατευθύνεται στη Χώρα και υψώνει την γαλανόλευκη στο καμπαναριό της εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, παρίσταται δε στην Δοξολογία που τελείται με συμμετοχή των κατοίκων .

– Ο σημαιοφόρος Κωνσταντίνος Παναγιώτου απέστειλε έκθεση στον αρχηγό του Ελληνικού στόλου Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη εκθέτοντας όλες τις λεπτομέρειες της κατάληψης της Σαμοθράκης .

-Αποσπάσματα από την έκθεση αυτή έχουν ως εξής:

«Εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθμ. 34 και από 17 τρέχοντος εγγράφου διαταγής υμών, λαμβάνω την τιμήν να σας αναφέρω ότι άμα τη αποβιβάσει μου εν τη Νήσω Σαμοθράκη προέβην αμέσως εις την κατάσχεσιν του εν τη παραλία Λιμεναρχείου, υψώσας επ’ αυτού με τας κεκανονισμένας τιμάς την ελληνικήν Σημαίαν.

Αφού δε εγκατέστησα φρουράν εξ ενός διόπου και 8 ναυτών, προέβην εις την κατάσχεσιν παρακείμενης αποθήκης εν η υπήρχε ποσότης κριθής, σίτου και άλλων καρπών». ………

«Είτα δε παραλαβών το υπόλοιπον του αγήματος, μετέβην και κατέλαβον την κυρίως πόλιν της Σαμοθράκης, κατοικουμένην εκ τεσσάρων χιλιάδων περίπου κατοίκων, απάντων Ελλήνων, πλην δύο οικογενειών οθωμανών.

-Εν ταύτη εύρον στρατιωτικήν δύναμιν εξ ενός δεκανέως και εξ στρατιωτών του τουρκικού στρατού, οίτινες επί τη προσκλήσει μου παρεδόθησαν μετά των όπλων, των φυσιγγίων και λοιπών εξαρτημάτων των.

-Μετέβην είτα εις την εκκλησίαν όπου ετελέσθη δοξολογία παρά των κατοίκων και εκοινοποίησα την υμετέραν προκήρυξιν συστήσας αυτοίς τάξιν και ησυχίαν».

-Και καταλήγει:

«Εν τέλει δε παρακαλώ, όπως ευαρεστούμενοί μοι αποστείλητε εν σχέδιον δημοψηφίσματος, ίνα κυρωθεί παρά των κατοίκων επιθυμούντων τούτο, προς δε και οδηγίας προς ποίους να υποβληθεί».

Εν Σαμοθράκη τη 19η-10-1912 Κων/νος Παναγιώτου-Σημαιοφόρος»

***********************************************************************

Η Σαμοθράκη όφειλε και οφείλει ,

έστω κι ύστερα από 109 χρόνια ,

να Τιμήσει τον Πρώτο Έλληνα Αξιωματικό που πάτησε στα χώματα του νησιού και Ύψωσε την Ελληνική Σημαία ,

τον Σημαιοφόρο Ναυτικού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ !

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Μπορεί να είναι ασπρόμαυρη εικόνα 1 άτομο και κείμενο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

 

Προηγούμενο άρθροΜεγάλη επισκεψιμότητα είχε το περίπτερο του Δήμου Κομοτηνής στην έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND 4.0
Επόμενο άρθροΝοσοκομείο Αλεξανδρούπολης-κορονοϊός: 54 ασθενείς στις απλές κλίνες , 3 στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και 6 στην ΜΕΘ