ΠΡΟΣ
Πρόεδρο Κοινότητας Αλεξανδρούπολης
Κοιν:. Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικούς Συμβούλους, Δημοτικές και Κοινοτικές Παρατάξεις

Αλεξανδρούπολη 15/9/20
Κ. Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι,
Θεωρώ ατυχές το γεγονός ότι κληθήκαμε με το υπ΄αριθμ. 27861/11.09.2019 έγγραφο της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης να πραγματοποιήσουμε την 1η Συνεδρίαση την 18η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, μία ώρα νωρίτερα από την 28η τακτική συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ημερήσιας διάταξης …
Έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 20336/2018 Απόφαση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το ν. 3852/2010, το ν. 4555/2018 και τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4623/2019 οι αρμοδιότητες του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων μεταξύ και πολλών άλλων είναι :……….

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η Κοινότητα Αλεξανδρούπολης με πληθυσμό 60.000 περίπου πολιτών έχει και γνωμοδοτικό, αλλά και εκτελεστικό χαρακτήρα. Με το άρθρο 86 ο δήμαρχος μπορεί και πρέπει να μεταβιβάσει αρμοδιότητες στην κοινότητα οι οποίες θα ενισχύσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη συλλογική διακυβέρνηση και κυρίως θα ενεργοποιήσουν υγιείς δυνάμεις προς όφελος των συμπολιτών μας.

Θεωρώ ότι άμεσα θα πρέπει:
Α) Να παραχωρηθεί γραφείο στην Κοινότητα στο κεντρικό κτήριο του Δήμου με πλήρη γραμματειακή υποστήριξη.

Β) Να δημιουργηθεί ομάδα διαβούλευσης από μέλη του συμβουλίου της κοινότητας η οποία θα κληθεί να συντάξει και να υποβάλει τις προτάσεις προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τις πρόσθετες αρμοδιότητες που πρέπει να ανατεθούν στην κοινότητα Αλεξανδρούπολης.

Γ) Άμεσα να συσταθεί το Τοπικό Συμβούλιο Νέων. Το Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το ζωντανότερο κύτταρο της ενεργής συμμετοχής και δημιουργικής παρέμβασης στην τοπική κοινωνία.

Δ) Να ενημερωθεί το σώμα στην επόμενη συνεδρίαση για το πλαίσιο λειτουργίας και τις οικονομικές ενισχύσεις που έχουν λάβει από το δήμο : Α) «Μουσείο»… Φυσικής Ιστορίας Β) Ελληνικό Ινστιτούτο Θρακικών Μελετών.

Ε) Τέλος, υποβάλλω στο σώμα προς ψήφιση την από 5/9/2019 πρόταση μου σχετικά με το ιστορικό κτήριο της Καραολή & Δημητρίου, ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., όπως αξιοποιηθεί η παρεμβατική δυνατότητα του Δήμου μας βάσει του ν. 3028/2002 και γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε το ιστορικό κτήριο «ειδική κατηγορία κτισμάτων, η διατήρηση των οποίων είναι σημαντική για την τεκμηρίωση της εξέλιξης της πόλης στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού από αρχιτεκτονικής, τεχνικής, μορφολογικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής άποψης» να ενταχθεί αρχικώς στο άρθρο 6, παρ. 1β. και 1γ. του ν. 3028/2002.

Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι μια τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς επιχειρησιακή ικανότητα, τείνει να ασχολείται με την εσωτερική της αναπαραγωγή και τη μεσίτευση τοπικών συμφερόντων σε άλλα επίπεδα άσκησης της εξουσίας και όχι με την επίλυση των τοπικών προβλημάτων από δημοκρατικά νομιμοποιημένα και πολιτικά υπεύθυνα και υπόλογα, έναντι των τοπικών κοινωνιών, όργανα.

Δημήτριος Μερκούρης
Σύμβουλος Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

Προηγούμενο άρθροΒολές αρμάτων στον «ΑΕΤΟ» από Τρίτη 17 έως και Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019
Επόμενο άρθροΤην τελική φάση της άσκησης «Παρμενίων» θα παρακολουθήσει ο Κ. Μητσοτάκης