Συνεδριάζει στις 16/12/2020 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε στις: at 12 Δεκεμβρίου 2020
133 0

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 16.12.2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00 συμμετέχουν, στην 25η (Τακτική) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:

  • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
  • τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 
  • τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  60249/22.09.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ. 20764/7-11-2020 και 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
  1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις 
  2. Ανάθεση ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολυκοινωνικό» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  3. Ανακοίνωση και έγκριση ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου «Εγκατάσταση Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες» (Eισηγ. κ.  Mαστορόπουλος Δ.)
  4. Κατάρτιση των όρων ανάδειξης πιστωτικού ιδρύματος/οργανισμού για την είσπραξη των εσόδων από τη χρήση των ηλεκτρικών ποδηλάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης – Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών (Eισηγ. κ.  Mανάργιας Γ.)
  5. Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020 (Eισηγ. κ.  Αραμπατζής Κ.)
  6. Λήψη απόφασης : α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου & Σαμοθράκης β) για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου & Σαμοθράκης, γ) για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) για τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , και ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος  

Σχετικά άρθρα

Μια αριστερίστικη συνέντευξη… Με αφορμή όσα είπε τηλεοπτικά ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιάν(ν)ης Βαρουφάκης… (Από τον Ηλία Ν. Ηλιακόπουλο, Δρ. Νομικής, Δικηγόρο)

Δημοσιεύτηκε από: - 20 Ιανουαρίου 2016 0
Οι αρχαίοι πρόγονοι μας έλεγαν πως πρέπει για να βρίσκουμε το αληθές νόημα των λέξεων να κοιτάμε την αθέατη πλευρά…

Είμαστε πατριώτες της δημοκρατικής παράταξης και της αριστεράς είπε ο Κοτζιάς στην ομιλία του στην Κομοτηνή

Δημοσιεύτηκε από: - 8 Νοεμβρίου 2018 0
«Ας κάνουμε εχθρούς, αν είναι να υπερασπιστούμε την πατρίδα, το δίκιο και τη δημοκρατία» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρώην υπουργός…