24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ των εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Δημοσιεύτηκε στις: at 09:30
508 0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, αντιλαμβανόμενο την επιχειρούμενη υποβάθμιση και εν τέλει οριστικό τερματισμό των υφιστάμενων εργασιακών μας σχέσεων, το διαμορφούμενο αβέβαιο μέλλον στο οποίο εισερχόμαστε ως εργαζόμενοι που υπηρετούμε αδιαλείπτως στους Φορείς Διαχείρισης για 11 και πλέον έτη καθώς και την παντελή έλλειψη εξασφάλισης της συνέχισης της εργασίας μας στο μέλλον στους Φορείς Διαχείρισης, αποφάσισε κατά την Συνεδρίασή του στις 14/11/2017, την προκήρυξη 24ωρης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας για συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αυτές δυστυχώς απέβησαν άκαρπες καθώς το Υπουργείο έχει αποφασίσει να απορρίψει χωρίς καμία νομική τεκμηρίωση την Πρότασή μας για Παράταση των υφιστάμενων συμβάσεών μας.

Διεκδικούμε:

Την άμεση αντικατάσταση των διατάξεων των άρθρων 7 και 11 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, με ρητή διάταξη για Παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων όλων των εργαζομένων για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος

Το άμεσο άνοιγμα σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του ΥΜΕΠΕΡΑ 2014-2020, ώστε να είναι εφικτή και νόμιμη η Παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων όλων των εργαζομένων για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος

Την οριστική επίλυση του εργασιακού μας προβλήματος με την μετάβασή μας σε εργασιακές σχέσεις αορίστου χρόνου

Η υπομονή των εργαζομένων έχει εξαντληθεί και δεν αρκούν πλέον οι υποσχέσεις για επίλυση των προβλημάτων στο μέλλον. Μόνος δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων είναι η κινητοποίηση και η αγωνιστική δράση όλων των συναδέλφων. Ο αγώνας μας τώρα ξεκινάει.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΚΑΣ                          ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΡΝΙΑΣ

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΡΟΣ: Κοινοβουλευτική Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ

Θέμα:  Παράταση Συμβάσεων Εργασίας των Εργαζομένων στους Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών.

Αξιότιμες/οι Βουλευτές ,

Η ανάρτηση στη δημόσια διαβούλευση το νομοσχεδίου για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και ιδιαίτερα οι ρυθμίσεις που αφορούν στο προσωπικό που εργάζεται σήμερα σε αυτούς, έχουν ήδη ξεσηκώσει εντονότατες αντιδράσεις από τους συναδέλφους μας και δικαιολογημένα, καθώς με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οδηγούμαστε σε μια κατάσταση ΠΛΗΡΟΥΣ αβεβαιότητας και πολύ φοβόμαστε ένα ακόμα βήμα πριν τον οριστικό τερματισμό της απασχόλησής μας. Αυτό διότι:

  1. Από ετήσιες συμβάσεις, οδηγούμαστε (στην καλύτερη των περιπτώσεων) σε 8μηνες καθώς δεν υπάρχει καμία (γραπτή στο νόμο προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ πως οι 8μηνες θέσεις θα είναι για εμάς. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ.
  2. Δεν έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις συνεννόησης με το ΑΣΕΠ για αυτές τις προκηρύξεις. Μάλλον το αντίθετο.
  3. Ακόμα δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν θα δικαιούμαστε να υποβάλλουμε δικαιολογητικά, καθώς στην ουσία εμείς θα βγάλουμε προκήρυξη για εμάς και πως αυτό θα μετρήσει σε κάποια  πιθανή ένσταση. Δεν είναι σαφές δηλαδή κατά πόσο εργαζόμενος με ενεργή σύμβαση στον ίδιο εργοδότη δικαιούται να υποβάλει αίτηση για τον 8μηνο διαγωνισμό.
  4. Αν υποθετικά ξεπεραστούν τα παραπάνω, δεν γνωρίζουμε ΤΟΣΟ αν μπορεί η εμπειρία να μπει στα κριτήρια πάνω από την ανεργία (η οποία μοριοδοτείται υψηλότερα από κάθε άλλο προσόν) ΟΣΟ αν το ΑΣΕΠ θα το δεχθεί και αυτό.
  5. Ακόμα και αν όλα πάνε καλά, θα μπούμε στο 2019 με συμβάσεις 8μηνες, και καμιά απολύτως εξασφάλιση για νέα προκήρυξη για Αορίστου, πόσο μάλλον ότι αυτή θα αφορά αποκλειστικά όλο το υφιστάμενο προσωπικό.

Στην περίπτωση που κάτι από τα παραπάνω δεν γίνει όπως πρέπει και στον χρόνο που πρέπει, ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ. Στην καλύτερη με νέες 8μηνες συμβάσεις.

Εντελώς ατεκμηρίωτη όμως είναι ακόμα και η παράταση των συμβάσεών μας για την πραγματοποίηση των 8μηνων προκηρύξεων, καθώς στην παρ. 3 του Άρθρου 11, αναφέρεται πως: «Η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α’ 134) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.»

Κατ΄ αρχάς η επίκληση των εξαιρετικών λόγων δημοσίου συμφέροντος δεν γίνεται στην παρ. 1 του άρθρου 7, όπως λανθασμένα αναφέρεται, αλλά στην παρ. 2α του άρθρου 11.

Επιπλέον, η αναφορά πως: η παροχή υπηρεσιών για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α’ 134), από πού προκύπτει; Ποια διάταξη της νομοθεσίας επικαλείται το αρμόδιο υπουργείο; Διότι αν αυτή η δήλωση του νόμου είναι αληθής τότε θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί δεν την επικαλείται για την Παράταση των υφιστάμενων συμβάσεών μας, ώστε να ξεπεραστούν οι περιορισμοί του ΠΔ 164/2004. Δυστυχώς, η διατύπωση αυτή είναι έωλη και δεν πρόκειται να γίνει δεκτή από κανέναν Επίτροπο.

Η μοναδική περίπτωση υπαγωγής μας στις εξαιρέσεις του ΠΔ 164/2004, παραμένει η Παράταση των συμβάσεών μας στη βάση της ολοκληρωμένης και νομικά τεκμηριωμένης πρότασής μας την οποία ουδέποτε αντίκρουσε νομικά το υπουργείο, παρά μόνον προφορικά και αόριστα.

 Είμαστε πεπεισμένοι πως η βασική προϋπόθεση που έθετε η πρότασή μας για την υλοποίησή της – το άνοιγμα δηλ. της Πρόσκλησης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ – μπορεί να ικανοποιηθεί με την κατάθεση του Σχ. Νόμου στη Βουλή, χωρίς να απαιτείται καν η αναμονή μέχρι τη ψήφισή του. Το γεγονός αυτό, αυτομάτως θα έκανε εφικτή την υλοποίηση της πρότασής μας, κάτι που αποτελεί τόσο την απλούστερη όσο και την πλέον συμφέρουσα λύση για όλους μας, καθώς πρόκειται για τη μόνη λύση που διασφαλίζει τους εργαζόμενους αλλά και το υπουργείο από μελλοντικά προβλήματα με Επιτρόπους και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Θεωρούμε πως το άνοιγμα της Πρόσκλησης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ έστω και την ύστατη στιγμή, είναι ζήτημα που απαιτεί πολιτικό χειρισμό σε υψηλό επίπεδο, μπορεί να επιλυθεί και σε κάθε περίπτωση απαιτεί Πολιτική Βούληση.

Το παράδειγμα της ένταξης Πράξης του ΦΔ Σαμαριάς στο ΠΕΠ Κρήτης, θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό για την υλοποίηση της πρότασής μας. Οδηγό θα πρέπει να αποτελέσουν και οι ρυθμίσεις στις οποίες έχουν προβεί άλλα Υπουργεία για τους εργαζόμενους που εποπτεύουν. Το παράδειγμα των εργαζομένων του “Βοήθεια στο Σπίτι” καθώς και οι ρυθμίσεις του άρθρου 65 του Ν. 4369/2016 για τους εργαζόμενους των «Γραφείων Δικτύωσης-Προώθησης της Ισότητας», αποτελούν χαρακτηριστικά μόνο παραδείγματα για την ανεξήγητα δυσμενή αντιμετώπιση που μόνο εμείς τυγχάνουμε από το υπουργείο μας, όλα αυτά τα χρόνια.

Οι Αντιδράσεις εντείνονται καθημερινά και θα κλιμακωθούν στην περίπτωση που το Σχ. Νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή  και δεν θα προβλέπει την Παράταση των Συμβάσεών μας όπως σας έχουμε προτείνει και δεν θα περιλαμβάνει αναφορά για την οριστική επίλυση του εργασιακού μας καθεστώτος. Στην περίπτωση που το νομοσχέδιο εισαχθεί στη Βουλή ως έχει, η προκήρυξη της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, θα αποτελέσει την αρχή μόνο των κινητοποιήσεων.

Έστω και την ύστατη στιγμή, θεωρούμε πως μια λύση είναι εφικτή.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΚΑΣ                                        ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΡΝΙΑΣ

Σχετικά άρθρα

“Εις πολλά έτη Δέσποτα” ευχήθηκαν κλήρος και λαός στον Σεβ. Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Άνθιμο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Δημοσιεύτηκε από: - 3 Σεπτεμβρίου 2020 0
Με περισσή λαμπρότητα και με κάθε ιεροπρέπεια η Αποστολική Εκκλησία της Αλεξανδρουπόλεως , τίμησε την Ιερά Μνήμη του Αγίου ενδόξου…

Ευκλ. Τσακαλώτος: «Η επαναφορά στο Εθνικό νόμισμα , δεν βοηθάει εν μέσω οικονομικής κρίσης»

Δημοσιεύτηκε από: - 11 Σεπτεμβρίου 2015 0
Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο πρ. Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 στα Γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην…

Ο Σύλλογός “ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ” τίμησε την κ. Καίτη Τσακίρη – Καραμιχάλη και την κ. Άννα Δημάκη για τις δράσεις τους

Δημοσιεύτηκε από: - 4 Αυγούστου 2021 0
Ο Σύλλογός “ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ” τίμησε δύο αξιόλογες γυναίκες, την κ. Καίτη Τσακίρη – Καραμιχάλη και την εικαστικό κ. Άννα Δημάκη…