Από τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. – Ορεστιάδας ανακοινώνεται, ότι για το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2017 – 2018, θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

1. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής (α’ εξ.) είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες.

2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web designer – Developer/Video games) (α’εξ.) είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες.

3. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (α’εξ.) είκοσι δύο (22) σπουδαστές-τριες.

Δικαίωμα εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι σπουδαστές-τριες οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. Ορεστιάδας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Επιλογής (χορηγείται από το Ι.Ε.Κ.)
2. Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ , ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου ή πτυχίου), θα προσκομίζεται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης. [υποχρεωτικό].
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Φωτοτυπία και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα (εάν υπάρχει) Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όταν πρόκειται για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας.
Από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποχρεωτικά είναι το 1, 2, και 3.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι –ες θα πρέπει να υποβάλουν στο Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. Ορεστιάδας Αίτηση και τα δικαιολογητικά τους από 01-09-2017 έως και 15-9-2017.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Γραμματεία του ΙΕΚ . ( Κων/πόλεως 62) από 08:00 -14:00 καθημερινά και στα τηλέφωνα 25520-24840 & 2552023307.

Σημείωση: Για τους ήδη υπάρχοντες εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. η κάρτα ανεργίας δεν ακυρώνεται.

Από την Δ/νση του Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. Ορεστιάδας

Προηγούμενο άρθροOIYE: ‘Έναρξη σχολικής χρονιάς με προβλήματα στην καθαριότητα
Επόμενο άρθροΗ σφαγή στη Σαμοθράκη από τους Τούρκους το 1821 και οι πέντε Νεομάρτυρες (γράφει ο Θεοφάνης Μαλκίδης)