Για την Ευρωπαϊκή αθλητική εβδομάδα (BEACTIVE) έχει επιλεγεί το RUN GREECE Αλεξ/πολης, κάτω από την αιγίδα της Γεν.Γραμματείας Αθλητισμού, σε συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ.
Η Γεν.Γραμματεία Αθλητισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρύτερης πολιτικής της για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού με στόχο την υιοθέτηση ενός ενεργού και υγιούς τρόπου ζωής από τους πολίτες, αλλά και των συναφών Ευρωπαϊκών πολιτικών για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω της φυσικής δραστηριότητας, συμμετέχει υπό την ιδιότητα του ως Εθνικός Συντονιστικός Φορέας στην πρώτη ετήσια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού.

Η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (ΕΕΑ) περιλαμβάνεται στο έγγραφο των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας για τη βελτίωση της υγείας, της 27ης Νοεμβρίου 2012. Η υλοποίηση μιας τέτοιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, αποσκοπεί στη λήψη δραστικών μέτρων ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών στην άσκηση και ανατροπή της ανησυχητικής τάσης για τη μειωμένη ενασχόληση των ευρωπαίων πολιτών με τη φυσική δραστηριότητα, που καταδεικνύουν έρευνες τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ. Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα του πρόσφατου Ευρωβαρόμετρου 2014 για τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα σύμφωνα με τα οποία σχεδόν 60% των ευρωπαίων πολιτών δεν αθλούνται ή αθλούνται ελάχιστα.

Το πλαίσιο υλοποίησης και τα κύρια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού έχουν καθοριστεί μέσα από μια συντονισμένη σειρά διαβουλεύσεων τα δύο τελευταία χρόνια, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διάφορων σημαντικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού είναι η αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και στον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να ώστε να υιοθετήσουν έναν ενεργό και υγιή τρόπο ζωής.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού επιδιώκει να δημιουργήσει μια εθνική δια-τομεακή πλατφόρμα στην οποία καλούνται να εμπλακούν και να δραστηριοποιηθούν εθελοντικά όλοι οι σχετιζόμενοι φορείς (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και Μη-κυβερνητικές Οργανώσεις) με στόχο:

την προώθηση υφιστάμενων δράσεων και προγραμμάτων άθλησης και φυσικής αγωγής,
τη δημιουργία νέων, προσβάσιμων δραστηριοτήτων που να παρέχουν ίσες ευκαιρίες ενασχόλησης των πολιτών με τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό,
την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ενασχόληση τους με τη φυσική δραστηριότητα αλλά και τη διαμόρφωση και αλλαγή της κοινής γνώμης ως προς τα οφέλη της τακτικής σωματικής άσκησης.

http://ec.europa.eu/sport/week/

Προηγούμενο άρθρο1η Σεπτεμβρίου 1821: Το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης
Επόμενο άρθροΚάλεσαν από την Τουρκία την οδική βοήθεια σε αυτοκίνητο με μετανάστες στον Έβρο