Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 23.10.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Έκτακτη Συνεδρίαση (34η), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις επιπτώσεις του άρθρου 179 του αναπτυξιακού νομοσχεδίου για δημότες και υπαλλήλους των Δήμων (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.) 

Τα παραπάνω θέμα συζητείται, εκτάκτως, λόγω της επικείμενης ψήφισης του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου από πλευράς της Βουλής, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019. 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος  

Προηγούμενο άρθροΣυνάντηση της Ε.ΣΥ.Φ.Ν.Ε. με Δήμαρχο Σουφλίου
Επόμενο άρθροΣυνάντηση με το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου