Το σοβαρό θέμα της αντιμετώπισης της ευλογιάς κι άλλων μορφών ζωονόσων που αναπτύσσονται στην Τουρκία, αλλά και των σχετικών αποζημιώσεων που οφείλονται στους κτηνοτρόφους ανέδειξε πολλάκις ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης.

Συγκεκριμένα, μέσα από τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο με την κατάθεση γραπτών Ερωτήσεων (δείτε τα σχετικά links  εδώεδώ, κι εδώ) και με επιστολή που απέστειλε στους Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας (διαβάστε εδώ), προτάσσοντας την ανάγκη δημιουργίας Ευρωπαϊκής Κτηνιατρικής Σχολής στον Έβρο. Παράλληλα, για το συγκεκριμένο θέμα μίλησε και στην Ολομέλεια της Βουλής, στην πρόσφατη Συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης για τον αποκλεισμό του Έβρου και της Σαμοθράκης από την έκτακτη ενίσχυση για τους γαλακτοπαραγωγούς που έγινε στις 11 Μαϊου (διαβάστε εδώ)

Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατία, Μαρία Σπυράκη, έχοντας προμηθευτεί το ανάλογο υλικό από τον Βουλευτή προχώρησε σε σχετική Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσφατα κρούσματα ευλογιάς που έχουν καταγραφεί στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, ρώτησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να βοηθηθούν οι κτηνοτρόφοι στην καταγραφή των ενδεχόμενων κρουσμάτων αλλά και στην αντιμετώπισή τους.

Από την πλευρά της η Κομισιόν απάντησε ότι έχει εκδώσει ειδική απόφαση επιχορήγησης προς την Ελλάδα ύψους 1.836.877 ευρώ για την περίοδο 1η Απριλίου 2017 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 με σκοπό  τη χρηματοδότηση προγράμματος μέτρων προστασίας για την καταπολέμηση εξωτικών νοσημάτων στην Ελλάδα, δηλαδή της οζώδους δερματίτιδας, του αφθώδους πυρετού, της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνει πλήρη δέσμη μέτρων ενεργητικής επιτήρησης εναντίον διάφορων εξωτικών ασθενειών (συμπεριλαμβανομένης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων), την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής για την ενίσχυση της ικανότητας των κεντρικών και τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών και την υποστήριξη για την πρόσληψη συμβασιούχου κτηνιατρικού προσωπικού. Η Ελλάδα  μάλιστα, έχει ήδη λάβει το 50 % της προαναφερόμενης οικονομικής ενίσχυσης εκ των προτέρων.

Το ζήτημα είναι πως θα αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να δημιουργηθούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των ζωονόσων που έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου της χώρας μας.

Αναλυτικά η Ερώτηση της Μαρίας Σπυράκη

«Θέμα: Κρούσματα και κίνδυνοι εξάπλωσης της ζωονόσου ευλογιάς

Εδώ και μερικούς μήνες, σε απόσταση 14 χιλιομέτρων από τα σύνορα του Έβρου με την Τουρκία, καταγράφηκαν κρούσματα της ζωονόσου «ευλογιάς».

Η ζωονόσος της ευλογιάς αφορά τα αιγοπρόβατα, ωστόσο εξαπλώνεται ιδιαίτερα εύκολα και γρήγορα, ειδικά δε, αν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

Δεδομένου ότι η Τουρκία δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ζωονόσου, αλλά και ότι το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά μπορεί να εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες της ΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως και την τροποποίησή του (κανονισμός 2017/67), η οποία περιλαμβάνει και τη ζωονόσο της ευλογιάς;
  2. Ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν, ώστε να βοηθηθούν οι κτηνοτρόφοι τόσο στην καταγραφή ενδεχόμενων κρουσμάτων, όσο και στην αντιμετώπισή τους;».

 

Αναλυτικά η απάντηση της Κομισιόν

«Εάν εμφανιστούν κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζει η Ελλάδα στο έδαφός της, όπως περιγράφονται στην οδηγία 92/119/ΕΟΚ[1] (θανάτωση όλων των ευπαθών ζώων στις προσβληθείσες εκμεταλλεύσεις κ.λπ.) είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ σε ποσοστό 75 %, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014[2].

Επιπλέον, δεδομένης της επιδημιολογικής κατάστασης στη νοτιοανατολική Ευρώπη και της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, το 2017, η Επιτροπή εξέδωσε ειδική απόφαση επιχορήγησης[3] με την οποία χορηγείται στην Ελλάδα ποσό έως και 1.836.877 EUR, για την περίοδο από 1 Απριλίου 2017 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, με σκοπό τη χρηματοδότηση προγράμματος μέτρων προστασίας για την καταπολέμηση εξωτικών νοσημάτων στην Ελλάδα, δηλαδή της οζώδους δερματίτιδας, του αφθώδους πυρετού, της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Το πρόγραμμα αυτό, που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, συμπεριλαμβάνει πλήρη δέσμη μέτρων ενεργητικής επιτήρησης εναντίον διάφορων εξωτικών ασθενειών (συμπεριλαμβανομένης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων), την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής για την ενίσχυση της ικανότητας των κεντρικών και τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών και την υποστήριξη για την πρόσληψη συμβασιούχου κτηνιατρικού προσωπικού. Η Ελλάδα έχει ήδη λάβει το 50 % της προαναφερόμενης οικονομικής ενίσχυσης εκ των προτέρων.

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις νόσους και η ενημέρωση των γεωργών μπορούν να προωθηθούν με διάφορες μεθόδους (σεμινάρια, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.). Η Ελλάδα έχει κάνει εκτεταμένη χρήση πολλών από αυτά τα μέσα, τόσο επί του παρόντος όσο και στο παρελθόν».

1  Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 69.

[2]   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ, ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1.

[3]   SANTE/EM/AH/2017/10529.

Προηγούμενο άρθροΕθελοντές εκπαιδευτικούς αναζητά το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Επόμενο άρθροΈνα βήμα πριν την σύσταση ομάδας Αρωματικών Φυτών Ροδόπης-Έβρου