“Ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας θα στοχεύει στην ανάπτυξη μίας πράσινης οικονομίας, χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με εισαγωγή καινοτόμων λύσεων που θα είναι και οικονομικά ανεκτές για τους τελικούς χρήστες”, τόνισε ο Αν. ΥΠΕΝ. Σ. Φάμελλος κατά την ομιλία του στο 2ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας, με θέμα «Το τοπίο στη νέα εποχή της ενεργειακής μετάβασης: προκλήσεις, επενδυτικές ευκαιρίες και τεχνολογικές καινοτομίες».

Ο Αν. ΥΠΕΝ επανέλαβε την απόλυτη δέσμευση της χώρας στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων. Επεσήμανε δε ότι οι ελληνικοί στόχοι μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2020 έχουν επιτευχθεί, λόγω και της οικονομικής κρίσης. Η Ελλάδα στηρίζει τη συμφωνία των Παρισίων και θέτει πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030. Ο ενεργειακός χάρτης της χώρας που βρίσκεται υπό εκπόνηση θα αποτελέσει το κοινό πεδίο ενέργειας και περιβάλλοντος.

Η ενεργειακή αγορά έχει σημαίνοντα ρόλο στη στρατηγική παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, καθώς πρέπει να ξεφύγουμε από τη φάση της από-επένδυσης και καταστροφής του παραγωγικού δυναμικού που δημιούργησαν οι πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς μπορεί να στηριχτεί σε ελληνικό επιστημονικό δυναμικό και να αποδώσει υψηλή υπεραξία και στην εργασία και στις επενδύσεις.

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων για την Οδηγία αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (EU-ETS), τον Κανονισμό για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τον Κανονισμό για τις εκπομπές και απορροφήσεις από τον τομέα χρήσεων γης, αλλαγών χρήσεων γης και τη δασοπονία, η χώρα επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα δίκαιο επιμερισμό των βαρών, τόσο μεταξύ κρατών όσο και μεταξύ τομέων και δραστηριοτήτων.

O Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι οι συντονισμένες διαπραγματευτικές προσπάθειες της ελληνικής πλευράς για το EU-ETS είχαν ως αποτέλεσμα τη συμφωνία του Συμβουλίου για ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την Ελλάδα, ύψους έως 400 εκ. ευρώ, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εκσυγχρονισμό και το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του δικτύου ηλεκτρισμού των νησιών (επενδύσεις σε ΑΠΕ και διασύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο). Οι επενδύσεις αυτές, που έχουν χρόνια καθυστερήσει, είναι απαραίτητες για την απόσυρση των σημερινών, εξαιρετικά ρυπογόνων μονάδων πετρελαίου στα νησιά, που επιβαρύνουν τόσο το περιβάλλον, όσο και το κόστος που επωμίζονται οι έλληνες καταναλωτές. Στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης, και σε συνεργασία με τους έλληνες ευρωβουλευτές, η χώρα θα επιδιώξει την αύξηση του αρχικού ποσού.

Ο Αν. ΥΠΕΝ αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη συνέχισης των επενδύσεων σε ΑΠΕ, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλά έργα, μεγάλης και μικρής κλίμακας, έτοιμα προς υλοποίηση στη χώρα. Θέση της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι η ισορροπία μεταξύ των επιμέρους περιβαλλοντικών στόχων και η τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Παρόμοιες επενδύσεις μπορούν να γίνουν περιβαλλοντικά φιλικότερες, με κατάλληλες τροποποιήσεις του αρχικού σχεδιασμού.

Σχετικά με τα θέματα αξιοποίησης βιομάζας και γεωθερμίας, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που η χώρα δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει όπως θα έπρεπε, είτε λόγω μη ρεαλιστικών στόχων, είτε λόγω των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Επεσήμανε ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται την απλοποίηση των διαδικασιών, οι οποίες θα επιτρέψουν στις τοπικές κοινωνίες να εκμεταλλευτούν τις πηγές αυτές για κάλυψη των τοπικών αναγκών, δίνοντας έμφαση στο πρόσφατο παράδειγμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Κλείνοντας, ο Αν. ΥΠΕΝ. αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο των ενεργειακών συνεταιρισμών, το οποίο επεξεργάζεται το Υπουργείο, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στην αξιοποίηση των ΑΠΕ με συμμετοχή δήμων, κοινοτήτων, τοπικών επιχειρήσεων και πολιτών. Εκτός από το συμμετοχικό σχεδιασμό, υλοποίηση και χρήση, οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί θα επιτρέψουν τη δημοκρατική μετάβαση σε αποκεντρωμένες, αποδοτικότερες και καινοτόμες λύσεις παραγωγής και χρήσης ενέργειας.

www.businessnews.gr

Προηγούμενο άρθροΥπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης
Επόμενο άρθροΕπιστολή του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης προς τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών , για το νέο νομοσχέδιο που αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση