Μέσα στο χώρο της εκκλησίας, υπάρχουν ιερωμένοι διαμάντια που διατηρούν το πνεύμα του χριστιανισμού ζωντανό. Άνθρωποι που έχουν τον σεβασμό όλων.