Επιστολή απέστειλε ο βουλευτής κι Επίτιμος Αρχηγός της Ε.Α, Αν.Δημοσχάκης προς τον ΠΑΜ-Θ Χρ.Μέτιο, τον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου Δ.Πέτροβιτς & με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το ζήτημα της επαναλειτουργίας των λατομείων στο Κουφόβουνο Έβρου.

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρεται ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα προέβη στην υπ’αριθμ. 952 Γραπτή Ερώτηση προς τα Υπουργεία, Περιβάλλοντος-Ενέργειας, Υποδομών-Μεταφορών & Εσωτερικών υπογραμμίζοντας τεκμηριωμένα την αναγκαιότητα λειτουργίας των λατομείων στον Ν.Έβρου καθώς και την ουσιαστική εξοικονόμηση που θα προκύψει στο κόστος των δημοσίων & ιδιωτικών έργων.

Μέσω της επιστολής κοινοποιείται η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας σύμφωνα με την οποία η Γενική Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών / Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών έχει ορίσει εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ στην Επιτροπή Καθορισμού Λατομικών Περιοχών Π.Ε,Έβρου, η συγκρότηση της οποίας είναι αρμοδιότητα του οικείου Περιφερειάρχη!

H συγκρότηση της Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών, κρίνεται απολύτως απαραίτητη για τον χαρακτηρισμό των περιοχών ως λατομικές καθώς και για τον καθορισμό δανειοθαλάμων προκειμένου να υπάρξει τεράστια εξοικονόμηση κόστους σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, αλλά και για τις σύννομες διαδικασίες αποκομιδής αδρανών υλικών για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο βουλευτής πέραν της κοινοβουλευτικής ενημέρωσης της ΠΑΜΘ & της Αντιπεριφέρειας Π.Ε Έβρου ζητά να πληροφορηθεί σχετικά με τις ενέργειες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα αυτών.

Ακολουθεί η Επιστολή:
ΠΡΟΣ :
1.   Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Χρ.Μέτιο
2.   Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου, Δ.Πέτροβιτς
Κοιν: Yπουργείο Εσωτερικών

ΘΕΜΑ : Σύσταση της Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών Π.Ε. Έβρου. Κοινοποίηση της Απάντησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας.

Αξιότιμε Περιφερειάρχα,

Αξιότιμε Αντιπεριφερειάρχα,

Στις 23/10/2020 κατέθεσα την υπ’αριθμ. 952 Γραπτή Ερώτηση προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος-Ενέργειας, Υποδομών-Μεταφορών & Εσωτερικών, αναφορικά με την επαναλειτουργία των δημοτικών λατομείων Κουφοβούνου της πόλης του Διδυμοτείχου (https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11414622.pdf).

Στην Γραπτή Ερώτηση υπογράμμιζα τεκμηριωμένα την αναγκαιότητα λειτουργίας των λατομείων στον Ν.Έβρου καθώς και την ουσιαστική εξοικονόμηση που θα προκύψει στο κόστος των δημοσίων & ιδιωτικών έργων.
Στην σχετική Απάντηση που έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η οποία αφορά στην Σύσταση Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών Π.Ε Έβρου αναφέρεται συγκεκριμένα ότι:

“Η Γενική Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών /Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών με την υπ’ α.π. ΥΠΕΝ/ΔΛΜΑΥ/91002/2440/08-10-2019 απόφαση (ΑΔΑ: Ω6Φ34653Π8-ΜΑΙ), έχει ορίσει εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ στην Επιτροπή Καθορισμού Λατομικών Περιοχών Π.ΕΈβρου, η συγκρότηση της οποίας είναι αρμοδιότητα του οικείου Περιφερειάρχη (https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/11474837.pdf)..

H σύσταση της Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών, αρμόδια να γνωμοδοτήσει για τα λατομεία και του Ν.Έβρου, αποτελεί προαπαιτούμενο και είναι απολύτως απαραίτητη για τον χαρακτηρισμό των περιοχών ως λατομικές καθώς και για τον καθορισμό δανειοθαλάμων.

Μετά τις πρωτοφανείς πλημμύρες που έπληξαν τον νομό το 2015 ρυθμίστηκε εκτάκτως και προσωρινά με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)  ο καθορισμός των δανειοθαλάμων προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα αποκατάστασης των αναχωμάτων & όχι μόνο…

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο Νομός επλήγει πρόσφατα από πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και κυρίως τα δρομολογημένα έργα του Υπουργείου Υποδομών, αλλά και της Περιφέρειας & των τοπικών Δήμων  κρίνουμε ότι πρέπει να υπάρξει οριστική νομοθετική λύση την οποία προτείναμε με την προαναφερόμενη Γραπτή Ερώτηση.
Η υφιστάμενη χρονική υστέρηση στην συγκρότηση της Επιτροπής συνεπάγεται οικονομική ζημία για τα δημόσια ταμεία, σπατάλη δημοσίου χρήματος!

Παράλληλα εξαναγκάζει το δημόσιο & ιδιώτες σε μη σύννομες πρακτικές προκειμένου να εξασφαλιστούν αδρανή υλικά για την αποκατάσταση ζημιών στα οδικά δίκτυα, στα αναχώματα κλπ έργα κάθε μορφής & κατηγορίας!!
Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας & για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες λόγω αρμοδιότητας, με ταυτόχρονη πληροφόρηση μας ως εκ της αποστολής σας, καθώς & το χρονοδιάγραμμα αυτών..

Προηγούμενο άρθροKKE: Η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται σε ορμητήριο πολέμου, γι’ αυτό και σε πολεμικό στόχο
Επόμενο άρθροΒουλή: Συναντίληψη Ελλάδας και Ιταλίας για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας – Κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων των δύο χωρών