Ηχηρή και αποστομωτική απάντηση στους «ανώνυμους» καταγγέλλοντες, τους αφελείς αναπαραγωγούς και τους ψιθυριστές περί αδιαφανών, παράνομων και προβληματικών διαδικασιών ανάθεσης του έργου «Δίκτυο Ακάθαρτων Αποχέτευσης Φερών» από το Δήμο Αλεξανδρούπολης δίνει η έκθεση έλεγχου της «ανώνυμης» καταγγελίας από το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε). Συγκεκριμένα ύστερα από διεξοδική έρευνα που πραγματοποίησε το Σ.Ε.Δ.Ε κοινοποιήθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς η έκθεση, της οποίας τα συμπεράσματα είναι τα κάτωθι:

  1. Η καταγγελία είναι ανυπόστατη σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του καταγγελλόμενου έργου καθώς και τις διοικητικές πράξεις έγκρισης του διαγωνισμού.
  2. Οι ενέργειες της Υπηρεσίας σε ό,τι αφορά την έγκριση των ΑΠΕ και της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ήταν σύννομες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων (Ν.3669/2008) και είχαν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις, προεγκρίσεις κλπ των αρμοδίων Αρχών και Φορέων.
  3. Δεν ευσταθεί η καταγγελία αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Έβρου απέρριψε παράνομη ανάθεση του έργου και την συμπληρωματική Σύμβαση «Υποέργο 1 Αποχέτευση Φερών».

Στην πραγματικότητα, η Επίτροπος απέρριψε χρηματικό ένταλμα πληρωμής του 1ου λογαριασμού της Συμπληρωματικής Σύμβασης για λόγους που δεν σχετίζονται με τη νομιμότητα του έργου και της Συμπληρωματικής Σύμβασης. Ειδικότερα, μετά τις διευκρινίσεις (σύμφωνα με τα αναφερθέντα και τα προσκομισθέντα στοιχεία στο ΣΕΔΕ), το θέμα της εξόφλησης του ανωτέρω χρηματικού εντάλματος, ευρίσκεται σε κρίση από ανώτερο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο ήδη απεφάνθη ότι κακώς δεν εγκρίθηκε από την τότε επίτροπο.

Η έκθεση ελέγχου όχι μόνο επιβεβαιώνει ρητά τη νομιμότητα και την διαφάνεια που ακολουθεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στα έργα και τις προμήθειές του, αλλά συγχρόνως, δίνει απάντηση σε όσους αφελείς και βιαστικούς υιοθέτησαν και διακίνησαν την ανώνυμη καταγγελία προσώπων που δεν είχαν το θάρρος να αναλάβουν την ευθύνη τους.

Όπως γίνεται κατανοητό, όσοι βιάζονται σκοντάφτουν παρασυρόμενοι από το τυφλό μένος τους προς τη δημοτική αρχή, η οποία με τις πράξεις και τα έργα της παράγει ανάσες ζωής και ανάπτυξης και όχι ανάσες μόλυνσης του δημόσιου βίου.

Προηγούμενο άρθροΞεκίνησαν οι εγγραφές του ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑ Αλεξανδρούπολης
Επόμενο άρθροΠροεκλογική σύσκεψη μελών και φίλων του ΚΚΕ στην Αλεξανδρούπολη