Την κατανομή των 2.908 θέσεων τακτικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων/ ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους ΟΤΑ α΄

βαθμού, κατόπιν έκδοσης των οριστικών πινάκων διοριστέων της 4Κ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, κοινοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι ελλείψει υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα, μία (01) θέση κλάδου ΠΕ Ιατρών (κωδ. θέσης 506) του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου παραμένει κενή.

Επισημαίνεται ότι, οι θέσεις όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών που έχουν συμπεριληφθεί στην εν θέματι προκήρυξη, δεν αντιστοιχίζονται στην παρούσα φάση με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του π.δ. 85/2022. Για τις θέσεις αυτές, η πράξη αντιστοίχισης θα εκδοθεί μετά την έκδοση της ατομικής πράξης διορισμού ή πρόσληψης των επιτυχόντων της

προκήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου.

Οι διοριζόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο του διορισμού τους στον οικείο φορέα, τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους,

πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

Προηγούμενο άρθροΕπενδύσεις 35 εκατ. ευρώ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
Επόμενο άρθροΠρώτη εφαρμογή της ευρωπαϊκής φόρμουλας των «go-to-areas» στα πιλοτικά offshore αιολικά στην Αλεξανδρούπολη – Επίσπευση και των αδειών έρευνας