Με απόφαση Δημάρχου Αλεξανδρούπολης διατηρείται η αμφίδρομη κίνηση επί της οδού Β. Αλεξάνδρου

Δημοσιεύτηκε στις: at 12 Ιανουαρίου 2020
211 0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Με αριθμό 41 /9-1-2020

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

 Έχοντας υπόψη : 

1.Το άρθρο 58  παρ.2 του Ν.3852/2010

2.Το άρθρο 52 ΚΟΚ του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

3.Το υπ. αριθμό 609/8-1-2020 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης 

4.Την έκτακτη και επείγουσα ανάγκη ρύθμισης της κυκλοφορίας με τον παρακάτω τρόπο καθόσον δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος και απειλείται άμεση ζημιά των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης 

Αποφασίζουμε 

1.Την προσωρινή απαγόρευση στάσης-στάθμευσης επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου από το ύψος της οδού Μεσολογγίου έως το ύψος της  οδού Κύπρου (βόρειος κλάδος).

2.Την άρση της προσωρινής εργοταξιακής ρύθμισης της μονοδρόμησης, διατηρώντας την αμφίδρομη κίνηση επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου.

Η παρούσα θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής βάσει του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010.

Κοινοποίηση: 

1.Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης 

2.Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης 

3.Μιχαήλ Κούγκουλος και ΣΙΑ Ε.Ε. (όπως εκπροσωπείται)

4.Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αλεξανδρούπολης

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

 

Σχετικά άρθρα

Αναστάσιος Δημοσχάκης: “Οι κάτοικοι του Έβρου δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία! Απαιτούν την αυτοτέλεια και την αυτονομία του Νοσοκομείου Διδυμότειχου!”

Δημοσιεύτηκε από: - 2 Αυγούστου 2017 0
Για την ανάγκη να προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας στην αυτονομία και την αυτοτέλεια του Νοσοκομείου Διδ/χου, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα…