Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κομοτηνής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Καβάλας, Έβρου, Ξάνθης και Δράμας.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κομοτηνής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Καβάλας, Έβρου, Ξάνθης και Δράμας.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, στην Κομοτηνή (κωδ. θέσης 102)
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΜΗΧANΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στην Κομοτηνή (κωδ. θέσης 103)
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, στην Καβάλα (κωδ. θέσης 104)
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στη Δράμα (κωδ. θέσης 105)
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στην Αλεξανδρούπολη (κωδ. θέσης 106)
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, στην Ξάνθη (κωδ. θέσης 107)

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τις θέσεις με κωδικό 102 και 103, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής και Μαρωνείας- Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Για τη θέση με κωδικό 105 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Δοξάτου, Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Για τη θέση με κωδικό 106 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Για τη θέση με κωδικό 107 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Aβδήρων, Μύκης, Ξάνθης και Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπόψη κ. Δημητρίου Τσιναρίδη (τηλ. επικοινωνίας: 2531350164).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 4-1-2023 έως 13-1-2023

Προηγούμενο άρθροΜιχαηλίδης-Μυτιληνός: Πρόταση αναβίωσης του θεσμού των Ανθεστηρίων (Φεστιβάλ Άνοιξης) στην Αλεξανδρούπολη
Επόμενο άρθροΕυάγγελος Αποστολάκης: Δεν συμφέρει τον Ερντογάν να κάνει στρατιωτική ενέργεια