ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δημοσιεύτηκε στις: at 12:26
383 0

«Συμπλήρωση των 190/2015 Α.Δ.Σ. για την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.4321/2015 του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο ΙΚΑ».

 

Κύριοι Σύμβουλοι, με τις 190/2015 Α.Δ.Σ. αποφασίστηκε , εκτός των άλλων , η υπαγωγή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη ρύθμιση του Ν.4321/2015 για τις δημοτικές επιχειρήσεις ΔΗΚΕΑΛ – Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης , Κ.Δ.Ε.Τ. – «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Τραϊανούπολης» , Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ. – Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φερών, ΚΔΕΤΑΦ – Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Φερών στο ΙΚΑ .Το ποσό της ρύθμισης θα είναι σε εξήντα (60) δόσεις και ανερχόταν σε 123.104,25€ (Απρίλιος 2015) και η δόση ανέρχεται στα 2.051,73€ το μήνα.

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1226/9-10-2015 «Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών για τις τροποποιήσεις των ρυθμίσεων των διατάξεων …….του Ν.4321/2015 και λοιπών νόμων», αποφασίστηκε η μεταβολή της αξίας τις δόσης από 2.051,73€ το μήνα σε 2.157.29€€ συνολική επιβάρυνση 105,56€ το μήνα.

Επειδή ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δυσκολεύεται ταμειακά να καταβάλει την νέα επιβάρυνση που ανέρχεται 105,56€/μήνα αλλά από την άλλη είναι η καλύτερη λύση για το Δήμο μας ταμειακά, η υπηρεσία προτείνει να συνεχίσουμε να υπαγόμαστε στην ρύθμιση του Ν. 4321/2015 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παραπάνω Πολ. 1226/9-10-2015 διότι αλλιώς πληρώνουμε όλο το ποσό για τα χρέη των παραπάνω επιχειρήσεων συν τις προσαυξήσεις, αφού ταμειακά δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ολόκληρο το ποσό.

Τα παραπάνω ποσά έχουν προβλεφτεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας με κωδικό εξόδου 00.6495.014.

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣΑΣ                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤ.ΠΡΟΓΡ.ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ.ΠΛΗΡ

 

 

 

Κυρτσίδης Αργύρης        Παπανδρούδης Ανδρέας                             Κατσιάνης Αθανάσιος

 

Σχετικά άρθρα

O Δήμαρχος Καβάλας ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Δημοσιεύτηκε από: - 21 Νοεμβρίου 2019 0
Στην Καβάλα η κακοκαιρία έφερε έντονη και συνεχιζόμενη βροχόπτωση καταγράφηκαν πολλά και εκτεταμένα πλημμυρικά φαίνομαι σε καλλιέργειες, υπόγεια σπιτιών και…