δείτε την σχετική ανακοίνωση

Περί : Ανακήρυξης επίτιμου δημότη του Αρχιμανδρίτη π. Απόστολου Καβαλιώτη.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χατζηεμμανουήλ Κων/νος ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιπίνης Δημήτριος

Στη Θάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 30 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου ύστερα από την αριθ. 14.373 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τo άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών βρέθηκαν παρόντα 18 δηλαδή:

1.Πιπίνης Δημήτριος, 2.Βασιλούδης Βασίλειος, 3.Πλαφαδέλης Ιωάννης, 4. Βλαχομανώλη Σταματία, 5.Πεταμίδης Χαράλαμπος, 6.Μαλλιαρός Σωτήριος, 7. Γερακούδης Βασίλειος 8.Κυριατζίδου Χαρίκλεια, 9. Πατές Γεώργιος, 10. Γεωργαλή – Νικήτα Αγγελική, 11. 12.Χρυσάφης Νικόλαος, 13. Παπαφιλίππου Βασίλειος, 13.Γεωργίου Ιωάννης, 14.Ιωάννου Νικόλαος, 15. Βλαστάρης Μηνάς, 16. Σαλούφα – Σωτηριανού Μαρία, 17. Αρχοντίτσης Άγγελος, 18. Σοφιάς Άγγελος

Απόντες: Ψαλίδας Νικόλαος, Ραφτόπουλος Παναγιώτης, Αναγνωστούδης Αργύριος, Βογιατζής Αλέξανδρος, Μερέσης Ελευθέριος, Πυρήνας Ευστράτιος, Μανίτσας Κωνσταντίνος, Ξώγνος Μιχαήλ.

Παρόντες και οι Πρόεδροι των κοινοτήτων: 1)Πρίνου Βαής Αναστάσιος, 2) Παναγίας Καλούδη Αναστασία,3)Μαριών Κουλούσης Μιχαήλ , 4) Σωτήρος Σταματίου Τηλέμαχος.

Προσελεύσεις –Αποχωρήσεις – Μεταβολές
Προσελεύσεις: 
Αποχωρήσεις: 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος Τούντα Παμφίλη.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χατζηεμμανουήλ Κων/νος, χωρίς δικαίωμα ψήφου (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010
O Πρόεδρος εισηγούμενος το 11 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Δημάρχου η οποία λέει τα εξής:

O Αρχιμανδρίτης π. Απόστολος Καβαλιώτης γεννήθηκε το 1965 στην Ελευθερούπολη του Ν.Καβάλας. 

Υπηρετεί στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως και διδάσκει εθελοντικά στο Επιστημονικό Επιμορφωτικό Της Πρόγραμμα και στο Επιστημονικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»: Αυτισμό ,Σύνδρομο Down, Δυσλεξία και Bulling επιμορφώνοντας έως τον Μάιο του 2015, 4000 άτομα. 

Υπηρέτησε στην εκπαίδευση για 28 χρόνια, εκ των οποίων 7 ως Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Αν. Μακ. Θράκη, Σέρρες, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Ως Σχολικός Σύμβουλος ίδρυσε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, Ειδικά Νηπιαγωγεία και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

Επίσης είναι: 

α) μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής IAC UNESCO, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣ της Αλεξανδρούπολης,

β) αντιπρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων του Εφετείου Θράκης, 

γ) μέλος της επιτροπής ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Μελετών ( I.S.G.E.S.I. – Ρώμη)
Υπήρξε:

α) Αν. Πρόεδρος του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων του Ν. Καβάλας, 

β) μέλος της επιτροπής σοφών του Υπουργείου Εργασίας για την μεταναστευτική πολιτική, 

γ) επί πολλά έτη μέλος επιτροπών Παιδείας της Νομαρχίας Καβάλας, 

δ) πρόεδρος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ανατ. Μακ. Θράκης, Β. και Ν. Αιγαίου.

ε) τακτικό μέλος της Μεταναστευτικής επιτροπής του Δήμου Καβάλας. 

Είναι Δρ. και κάτοχος μεταδιδακτορικού στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τομέα Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος masters στην Ειδική Αγωγή, με εξειδίκευση στον αυτισμό και στην νοητική υστέρηση, στο Σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Μονάδων με ειδίκευση στην ισότητα των φύλων και στη Γλώσσα και Φιλολογία με εξειδίκευση τις Παρευξείνιες χώρες. Εξειδικεύτηκε δε στον αυτισμό στο Πανεπιστήμιο του Harvard U.S.A και στην αντιμετώπιση του πόνου στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Παρακολούθησε Eκκλησιαστικό Δίκαιο στο Βατικανό με υποτροφία του Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου κ.κ. Προκόπιου.

Συμμετέχει με εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια και Ημερίδες, ενώ δημοσιεύει άρθρα σε εφημερίδες και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Το 2014 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε ειδική μνεία, ως την καλύτερη σε Παγκόσμιο επίπεδο, για την έρευνα σχετικά με τον μητρικό θηλασμό του Δρ. Απόστολου Καβαλιώτη. 

Δραστηριοποιείται ως εθελοντής του Ο.Η.Ε. εδώ και 30 έτη, ενώ έλαβε μέρος σε πολλές ανθρωπιστικές αποστολές σε χώρες του τρίτου κόσμου, ανάμεσα στις οποίες στην Ινδία πλησίον της μητέρας Τερέζα ( 1984-1987 ). Η Κυβέρνηση της Ινδίας του έδωσε τον τίτλο του «Πολίτη της Αγάπης».

Πρωτοστάτησε για την καταπολέμηση της παιδικής πορνείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό(1990-1994), για την κατάργηση των βομβών στη Γιουγκοσλαβία(1993), ως μέλος της ομάδας της Πριγκίπισσας Diana. 

Συμμετείχε ως εθελοντής στους αγώνες κατά των φυλετικών διακρίσεων στο Γιοχάνεσμπουργκ (καλοκαίρι του 1992 για δύο μήνες).

Ήδη τον έχουν τιμήσει και βραβεύσει η Ακαδημία Αθηνών, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός η Πρόεδρος των Special Olympics Hellas κα Γιάννα Δεσποτοπούλου, ο Πρόεδρος των Special Olympics Dr. Shriver-Kennedy, οι Δήμοι Παγγαίου – Ελευθερούπολης και Καβάλας.

Το Νοέμβριο του 2014 ήταν μέσα στις 50 Προσωπικότητες από όλο τον κόσμο που δέχτηκε ο Πάπας στο Βατικανό και βραβεύτηκε με το 1ο Παγκόσμιο Βραβείο Παιδαγωγικής Επιστήμης για τις έρευνες του σχετικά τον αυτισμό, το Σύνδρομο Down και τον μητρικό θηλασμό στο πλαίσιο των Διεθνών Βραβείων Giuseppe Scacca με έδρα το Βατικανό.

Στις 16/1/2015 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας τον παρασημοφόρησε με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής, που αποτελεί την ανώτατη διάκριση της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Για το επιστημονικό και συγγραφικό έργο του και κυρίως για το πολύπλευρο κοινωνικό και ανθρωπιστικό του έργο προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να τον τιμήσει με τον τίτλο του επίτιμου δημότη της Θάσου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση του Δημάρχου και το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Ανακηρύσσει επίτιμο δημότη του Δήμου Θάσου τον Αρχιμανδρίτη π. Απόστολο Καβαλιώτη αναγνωρίζοντας και τιμώντας το επιστημονικό και συγγραφικό έργο του και κυρίως το πολύπλευρο κοινωνικό και ανθρωπιστικό του έργο , όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 223 /2015
Ο Πρόεδρος 
Πιπίνης Δημήτριος
Τα Μέλη
Πλαφαδέλης Ιωάννης
Βασιλούδης Βασίλειος
Βλαχομανώλη Σταματία
Πεταμίδης Χαράλαμπος
Γερακούδης Βασίλειος
Μαλλιαρός Σωτήριος
Κυριατζίδου Χαρίκλεια,
Πατές Γεώργιος
Γεωργαλή-Νικήτα Αγγελική
Παπαφιλίππου Βασίλειος
Χρυσάφης Νικόλαος
Γεωργίου Ιωάννης
Ιωάννου Νικόλαος
Βλαστάρης Μηνάς
Σαλούφα – Σωτηριανού Μαρία
Αρχοντίτσης Άγγελος
Σοφιάς Άγγελος

Προηγούμενο άρθροΔύο μετάλλια για τους αθλητές του Εθνικού στο τουρνουά πινγκ πονγκ της Καβάλας!
Επόμενο άρθροΠοιόν βουλευτή «έσφαξε με το βαμβάκι» ο Δευτεραίος;