Τοποθέτηση της λαϊκής Συσπείρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο (30/6/2020) για το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών…

Εκατομμύρια κτίρια χωρίς σύγχρονες αντισεισμικές προδιαγραφές

Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη αντισεισμική προστασία είναι αναγκαιότητα, τόσο στο χώρο εργασίας όσο και στην κατοικία. Ομως, τέτοια προστασία της ζωής των εργατικών – λαϊκών οικογενειών δεν υπάρχει. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

— Από τις περίπου 14.500 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα, οι 4.440 έχουν χτιστεί πριν από το 1959 και οι 3.880 έχουν χτιστεί πριν από το 1985, δηλαδή το 57,4% των σχολικών μονάδων χαρακτηρίζονται «γερασμένες», αφού έχουν χτιστεί χωρίς ή με ελάχιστες αντισεισμικές προδιαγραφές.

— Από τις υπόλοιπες 6.180 που έχουν χτιστεί μετά το 1985, μόλις οι 3.050 έχουν χτιστεί με πιο αυστηρές αντισεισμικές προδιαγραφές, μετά το 1995.

— Μέχρι σήμερα σε ελάχιστα κτίρια, και κυρίως σχολεία, έχουν γίνει οι αναγκαίες παρεμβάσεις ενίσχυσης.

— Μετά το σεισμό του 1999, 429 σχολικές μονάδες στην Αττική, από τις 2.465 που ελέγχθηκαν, κρίθηκαν ακατάλληλες για χρήση. Ομως, μόνο ένα μικρό ποσοστό, μερικές δεκάδες, έχουν αποκατασταθεί, ενισχυθεί ή αντικατασταθεί.

Με την κατάργηση του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) στο πλαίσιο καταργήσεων και συγχωνεύσεων φορέων του Δημοσίου, τους προσεισμικούς ελέγχους ανέλαβαν δήμοι, των οποίων οι πόροι έχουν περικοπεί, ενώ το προσωπικό τους μειώνεται.

Θυμίζουμε, επίσης, ότι το 2012, με την ίδια λογική, καταργήθηκαν ή υπολειτουργούν οι Υπηρεσίες Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και οι Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, που είχαν ως αρμοδιότητα τις διαδικασίες αποκατάστασης μετά από σεισμό.

Υπάρχουν, επίσης, εκτιμήσεις ότι το 50% των νοσοκομειακών κτιρίων, δηλαδή κάπου 300 ανεξάρτητα από στατικής πλευράς κτίρια, χρειάζονται λεπτομερέστερο έλεγχο ή και παρέμβαση. Ακόμα χειρότερη μπορεί να χαρακτηριστεί η κατάσταση στους χώρους δουλειάς. 

Σε κάθε περίπτωση, το 80% των 4.000.000 κτιρίων της χώρας έχουν κτιστεί πριν το 1985, δηλαδή πριν τεθεί σε εφαρμογή ο σύγχρονος αντισεισμικός κανονισμός, και επομένως χρήζουν ελέγχων και ενισχύσεων.

Όμως τέτοια έργα σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν χρηματοδοτούνται από προγράμματα, όπως τα ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ. Τα έργα υποδομών και η πολιτική γι’ αυτά υπαγορεύονται από την καπιταλιστική ανάπτυξη, τους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς.

Η αντισεισμική , αλλά και γενικότερα η θωράκιση από φυσικές καταστροφές, η ελαχιστοποίηση του σεισμικού κινδύνου, είναι υπόθεση λαϊκής πάλης. 

Είναι ανάγκη να αναπτυχθεί ένα κίνημα που θα διεκδικεί:

 1. Την προστασία κάθε ελεύθερου χώρου, ιδίως στις πυκνοδομημένες αστικές περιοχές, την απόκτηση νέων χώρων, την αξιοποίηση των στρατοπέδων που απομακρύνονται.
 2. Πεζοδρόμια ασφαλή, επαρκή και χωρίς εμπόδια, ώστε να επιτρέπουν και ασφαλή διαφυγή του πληθυσμού.
 3. Συγκοινωνιακό σχεδιασμό και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
 4. Την απομάκρυνση από τις κατοικημένες περιοχές των χρήσεων που μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες αλυσιδωτές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, εκρήξεις, έκλυση επικίνδυνων χημικών.
 5. Τη λήψη ειδικών μέτρων ασφαλείας των δικτύων όπως φυσικού αερίου, που διέρχονται από τον οικιστικό ιστό.
 6. Ουσιαστική κρατική στήριξη και γενναία χρηματοδότηση – από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα παρακρατηθέντα έσοδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης – για την αντισεισμική προστασία και την ενίσχυση των Δημόσιων Φορέων που είναι αρμόδιοι.
 7. Για να έχει αποτελέσματα αυτή η διαδικασία απαιτείται πρώτα απ’ όλα ένας ισχυρός αποτελεσματικός και αποκλειστικά Δημόσιος τομέας, στον οποίο θα υπάγονται οι αρμόδιοι φορείς.
 8. ΟΧΙ στην ιδιωτική ασφάλιση των κτιρίων (σεισμόσημο) και σε κάθε μορφή σύμπραξης του Δημοσίου με το μεγάλο κεφάλαιο, διότι δημιουργείται ένα ακόμα πεδίο κερδοσκοπίας. ΟΧΙ σε πρόσθετα τέλη και φόρους στους εργαζόμενους, με πρόσχημα την αντισεισμική προστασία.
 9. Συνεχείς, ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί έλεγχοι των κτιρίων, με προτεραιότητα σε Παιδικούς Σταθμούς, Σχολεία, Νοσοκομεία και ιδρύματα Πρόνοιας, Δημόσια και Δημοτικά κτίρια, μεγάλους εργασιακούς χώρους και χώρους συνάθροισης και διασκέδασης κόσμου και νεολαίας.
 10. Τακτική και ουσιαστική ενημέρωση και προετοιμασία του κόσμου για την αντιμετώπιση ενός σεισμού. Προγράμματα Αντισεισμικής «αγωγής». Ιδιαίτερο βάρος να δοθεί στα σχολεία και στους μικρούς μαθητές.
 11. Συγκρότηση και υλοποίηση συγκεκριμένων σχεδίων άμεσης αντίδρασης, γρήγορης εκκένωσης και διαφυγής σε περίπτωση σεισμού.
 12. Συγκοινωνιακός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός και ρυθμίσεις για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Ειδικό σχέδιο για την πρόσβαση από και προς τα νοσοκομεία και τους άλλους φορείς άμεσης επέμβασης (ΕΚΑΒ, ΕΜΑΚ, Πυροσβεστική κλπ.).
 13. Βραχυπρόθεσμος και μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός και ασκήσεις προετοιμασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων ενός σεισμού.
 14. Άμεση και ουσιαστική στήριξη και αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων. Πρώτες βοήθειες και προμήθειες, άμεση οργάνωση καταυλισμών. Άμεση καταβολή ουσιαστικών αποζημιώσεων. Πρόγραμμα γρήγορων ελέγχων των κτιρίων και αποκατάσταση των βλαβών. Προγράμματα λαϊκής στέγης.
 15. Προστασία και αναβάθμιση των ελεύθερων ανοικτών χώρων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και ως χώροι καταφυγής σε περίπτωση σεισμού (πάρκα, πλατείες, αυλές σχολείων, ανοικτοί αθλητικοί χώροι). Απόκτηση και νέων ελεύθερων χώρων από το Δημόσιο. Προσβάσεις και οδοί διαφυγής του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού. Τακτική συντήρηση των δικτύων.
 16. Μέτρα ελέγχου και αποτελεσματική αντιμετώπιση κατασκευαστικών ή άλλων επικίνδυνων αυθαιρεσιών όπως διαφημιστικές πινακίδες, κεραίες, προσθήκες αιθουσών ή γκρέμισμα μεσοτοιχιών. Πεζοδρόμια ασφαλή, επαρκή, χωρίς κάγκελα και μπάρες που αποτελούν εμπόδια σε περίπτωση διαφυγής.

Πρέπει να είναι καθαρό ότι μόνο η εξουσία που δεν θα αντιμετωπίζει τη γη ως εμπόρευμα, αλλά ως κοινωνικό αγαθό που ανήκει σε όλο το λαό, που θα υλοποιεί προγράμματα λαϊκής στέγης, παρέχοντας στους εργάτες και τις οικογένειές τους ασφαλείς χώρους κατοικίας, εργασίας, άθλησης, ψυχαγωγίας, με Κεντρικό Σχεδιασμό, μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Υποδομές δηλαδή στηριγμένες στην κοινωνική ιδιοκτησία και ενταγμένες στον Κεντρικό Σχεδιασμό. 

Μια πολιτική εξουσία και οικονομία που θα λειτουργούν με αποκλειστικό κριτήριο την κάλυψη των αναγκών και την προστασία όλης της κοινωνίας.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Λαϊκή Συσπείρωση ψηφίζει Λευκό.

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


 

Τοποθέτηση της λαϊκής Συσπείρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο (30/6/2020) για την «έγκριση του Περιφερειακού σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ»

Ο «ΙΟΛΑΟΣ» είναι ένας μηχανισμός ενεργοποίησης όταν πλέον έχει ξεσπάσει η οποιαδήποτε πυρκαγιά.

Το κύριο ζήτημα είναι αν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των δασικών συμπλεγμάτων.

Με βάση τα διεθνή στοιχεία για κάθε 1 ευρώ που μπορεί να δίνεται για τη πρόληψη, δαπανάται 2,1 ευρώ για την καταστολή. Αυτός είναι ο μέσος όρος παγκοσμίως.

Αλήθεια για αυτό το σχέδιο ή τα παρεμφερή που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια:

 • Πόσες ασκήσεις έχουν πραγματοποιηθεί;
 • Που θα πάει ο κόσμος;
 • Υπάρχουν χάρτες έτοιμοι;
 • Υπάρχουν οδικοί διέξοδοι;

Ερωτήματα που τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και σήμερα δεν έχουν απαντηθεί.

Για μια ακόμη χρονιά διαπιστώνεται η απουσία προληπτικών παρεμβάσεων στα δασικά οικοσυστήματα. Στον τομέα αυτόν συνεχίζεται η υποχρηματοδότηση των αρμόδιων φορέων με σημείο αναφοράς την Δασική υπηρεσία.

Όπως επικίνδυνο είναι και όλο το αντιδασικό νομοθετικό πλαίσιο που συνεχώς διευρύνεται ακόμη και εν μέσω πανδημίας με την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης όπως και όλων των προηγούμενων ήταν και είναι, ο δασικός πλούτος της χώρας να περάσει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο στα χέρια μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.

Εμείς επανειλημμένα έχουμε προειδοποιήσει, ότι δεν μπορούν να προστατευτούν τα δάση, οι πόλεις και η λαϊκή περιουσία, χωρίς ριζική αλλαγή πολιτικής.

Στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, δεν μπορούν να καλυφθούν βασικές λαϊκές ανάγκες, να προστατευθούν και να διαχειριστούν η γη, το φυσικό περιβάλλον, τα δάση, οι πόλεις, η φυτική και ζωική παραγωγή και γενικά αυτή η τεράστια περιουσία υπέρ του λαού.

Η Λαϊκή Συσπείρωση θεωρεί ότι πρέπει το ΠΣ να απαιτήσει την αντιμετώπιση και τη λύση των παρακάτω ζητημάτων:

-Να καταργηθούν όλοι οι αντι-δασικοί νόμοι, που ψήφισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών.

-Να καταργηθεί στο σύνολο του ο Νόμος 4662/2020 

-Να γίνει ριζική αλλαγή και εκσυγχρονισμός του αντιπυρικού σχεδιασμού, της πυροπροστασίας και της πολιτικής προστασίας με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού και των δασικών οικοσυστημάτων από φυσικές καταστροφές και τεχνολογικά ατυχήματα και όχι την κερδοφορία των επιχειρηματικών συμφερόντων.

-Να γίνει αύξηση του μόνιμου προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας.

-Να γίνει σχεδιασμός των απαραίτητων δασοτεχνικών – αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων και εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων και των ορεινών – ημιορεινών περιοχών. Η εξασφάλιση της επαρκούς χρηματοδότησης, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Χορηγώντας όλες τις αναγκαίες πιστώσεις στην Δασική Υπηρεσία για να γίνουν διανοίξεις δασικών δρόμων, αποψιλώσεις και αραιώσεις δασικών περιοχών, τοποθέτηση υδατοδεξαμενών σε όλα τα νευραλγικά σημεία των δασικών οικοσυστημάτων, συντήρηση των υπαρχόντων και δημιουργία ζωνών πυρασφάλειας και τόσων άλλων απαραίτητων παρεμβάσεων για την αποτροπή και περιορισμό των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Λαϊκή Συσπείρωση ψηφίζει Λευκό.

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Τρέλλης Χρήστος

Συμεωνίδης Θεόδωρος

Στεφανίδης Γιάννης


 

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Τα λατομεία μαρμάρων αποτελούν ένα δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Στην περιοχή μας (Δράμα, Καβάλα, Θάσο) λειτουργούν εκατοντάδες λατομεία. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εκμετάλλευση τους και στην περιοχή μας, στα πλαίσια του απαρχαιωμένου και αποικιακού νομοθετικού πλαισίου σε καμιά περίπτωση δεν ωφελεί τόσο τους εργαζόμενους σε αυτά, αλλά ούτε και γενικότερα το λαό και την οικονομία της χώρας. 

Σταθερά δεκάδες νεκροί από την ανεξέλεγκτη λειτουργία των λατομείων. Μόνο σε ένα χωριό είχαμε αυτά τα χρόνια 14 θανάτους εργατών. Εκατοντάδες τραυματίες, γιατί δυστυχώς δεν παίρνονται μέτρα ασφάλειας από τους εργοδότες αλλά και από την άλλη δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τα αρμόδια όργανα του Κράτους και της Περιφέρειας

Σοβαρά προβλήματα προκύπτουν με την προστασία του περιβάλλοντος, όπου εκεί γίνεται μια τεράστια καταστροφή, τόσο ως προς τον τρόπο ανόρυξης, όσο και της αποκατάστασης παλιών λατομείων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Θάσος και όχι μόνο, που οι εταιρείες εγκαταλείπουν πίσω τους «κρανίου τόπο» χωρίς καμία κυριολεκτικά αποκατάσταση του χώρου. Δρούν με ευθύνη και του ίδιου του κράτους που με τις δημόσιες υπηρεσίες του δεν ενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους και δεν δεσμεύει θεσμικά και οικονομικά τους επιχειρηματίες που ασχολούνται στον τομέα του μαρμάρου, ώστε να τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους και να προβαίνουν στην αποκατάσταση του λατομικού χώρου.

Το γεγονός που επιβεβαιώνει το ότι δίνεται γη και ύδωρ στις μεγαλοεταιρίες μαρμάρων είναι και το ότι δεν έχουν  οριστεί  λατομικές ζώνες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι εταιρίες να προχωρούν σε ανόρυξη  όπου και όπως τους συμφέρει.

Από την περιοχή μας χωρίς καμία επεξεργασία φεύγουν πάνω από 30.000 φορτηγά τον χρόνο, με όγκους μαρμάρου, χωρίς να πληρώνουν έστω και τα λιγοστά στους τοπικούς δήμους γιατί δεν γίνεται η απαραίτητη ογκομέτρηση

Οι μόνοι που επωφελούνται είναι μόνο μερικές μεγάλες εταιρίες που βγαίνουν πάντα κερδισμένες είτε σε περίοδο ύφεσης είτε ανάπτυξης.

Θεωρούμε ότι ο ορυκτός πλούτος της χώρας είναι λαϊκή περιουσία και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραχωρείται σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.  

  Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου θα έπρεπε να γίνεται σε όφελος του λαού, στα πλαίσια ενός κεντρικού σχεδιασμού με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο και όχι για την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου.

Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε την έγκριση  περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση των λατομείων μάρμαρων.

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Τρέλλης Χρήστος

Συμεωνίδης Θεόδωρος

Στεφανίδης Γιάννης


 

Τοποθέτηση της λαϊκής Συσπείρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο (30/6/2020) για «κατανομή θέσεων προσωπικού της ΠΑΜΘ»

Σε σχέση με το τι προσωπικό λείπει σήμερα από την ΠΑΜΘ έχουμε να τονίσουμε:

Η διαδικασία  που προτείνεται για ψήφιση (με τη εισήγηση) ουσιαστικά μοιράζει τη φτώχεια σε προσωπικό που έχει προκύψει, εξαιτίας της παντελούς σχεδόν έλλειψης προσλήψεων. 

Συγκεκριμένα πέρυσι έγιναν τα νέα ψηφιακά οργανογράμματα των υπηρεσιών στα οποία καταγράφηκε η υπάρχουσα κατάσταση των υπηρετούντων δηλαδή υπαλλήλων.

 Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση και να γίνει μεταφορά μιας θέσης (όχι του υπαλλήλου άμεσα)  από μια υπηρεσία σε άλλη θα πρέπει κατ’ αρχήν να ληφθεί απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, επαναλαμβάνω για τη μεταφορά της θέσης. 

Αυτό καλείστε να κάνετε σε ότι αφορά τον πρώτο πίνακα. Παίρνετε δηλαδή θέσεις από μια υπηρεσία και ενδεχομένως σε εύλογο χρονικό διάστημα τους ανάλογους υπαλλήλους και τους μεταφέρετε σε άλλες υπηρεσίες που προφανώς υπάρχουν ανάγκες. 

Προσπαθείτε να μπαλώσετε τρύπες με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, αντί να ζητάτε να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τη στιγμή που και οι ίδιοι παραδέχεστε ότι υπάρχουν τρομερές ελλείψεις (π.χ κτηνίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, επόπτες υγείας, μηχανικοί, οικονομολόγοι κλπ), σε ειδικότητες πολύ σημαντικές, τόσο για τη λειτουργία των ίδιων των υπηρεσιών όσο και για το έργο που καλούνται να  παρέχουν (κτηνοτροφία, πρόνοια – υιοθεσίες, έλεγχοι κλπ) . 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ελλείψεις   εντοπίζεται στις υπηρεσίες της Ροδόπης, που κακά τα ψέματα έχει μεγάλο όγκο εργασιών να εκπληρώσει. 

Η έλλειψη προσωπικού , η μη διεκπεραίωση εγκαίρως των υποθέσεων και η μη εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων στοιχειωδώς και όχι επαρκώς, όπως είναι γνωστό δημιουργεί απαξίωση του ρόλου και τους έργου των υπηρεσιών, δικαιολογημένη, ως ένα βαθμό , αγανάκτηση εκ μέρους των πολιτών και   εν τέλει στα πλαίσια του κοινωνικού αυτοματισμού  περνάει εύκολα και αναίμακτα η ιδιωτικοποίηση μεγάλων τμημάτων των αρμοδιοτήτων (των πιο κερδοφόρων για το κεφάλαιο) που υλοποιούσε το κράτος μέσω των υπηρεσιών των περιφερειών (π.χ  ΚΤΕΟ,  μελέτες τεχνικών έργων  κλπ).  

Επομένως η Λαϊκή Συσπείρωση προτείνει:

Πρώτον να γίνουν άμεσα προσλήψεις . 

Δεύτερο και πολύ σημαντικό επίσης, που συνδέεται με το πρώτο, θα πρέπει να γίνει νέος οργανισμός της Περιφέρειας στη βάση όμως όχι της κατάργησης ή συρρίκνωσης των υφιστάμενων υπηρεσιών, αλλά στη βάση να υπάρχουν υπηρεσίες και υπάλληλοι σε όλη την έκταση της περιφέρεις, εκεί  όπου ζουν και δραστηριοποιούνται οι πολίτες .

Τρίτο ζήτημα θα πρέπει οι υπάλληλοι να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους με αξιοπρέπεια (π.χ αυτοκίνητα και επάρκεια σε καύσιμα, εργαστήρια για έλεγχο δειγμάτων, μηχανήματα για την εκτέλεση έργων). Όπως π.χ ΥΕΒ για τον αποχιονισμό ώστε να μην εξαρτάται ο αποχιονισμός από τις χορηγίες του ΤAP και η  αντιπλημμυρική προστασία  από τις προθέσεις της εκάστοτε κυβέρνησης, πολύ περισσότερο όταν η αντιπλημμυρική προστασία δεν είναι επιλέξιμη σαν δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση .

Τέταρτο ζήτημα και επίκαιρο, η Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. (Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας) έστειλε εξώδικο στους Περιφερειάρχες όλης της χώρας, γιατί δεν έχουν γίνει ποτέ  κρίσεις για τις θέσεις ευθύνης στην Περιφέρεια, από την ίδρυσή της (Ν. 3852/10 Καλλικράτης), παρότι αυτό αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης και των εκάστοτε αιρετών.

Η κατάσταση αυτή προφανώς κάποιους βολεύει. Αφού έτσι μπορούν να τοποθετούν σχεδόν όποιον προϊστάμενο θέλουν και όπου θέλουν, ο οποίος όμως έτσι χειραγωγείται πιο εύκολα. 

Θα πρέπει επομένως να γίνουν άμεσα κρίσεις για τις θέσεις ευθύνης.

Με βάση όλα αυτά η Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζει την εισήγηση.

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Τρέλλης Χρήστος

Συμεωνίδης Θεόδωρος

Στεφανίδης Γιάννης


 

Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Περιφερειακό συμβούλιο για το θέμα που αφορά τις λευκές νύχτες στην Ορεστιάδα

Η Λαϊκή Συσπείρωση, τοποθετείτε αρνητικά στην έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της επέκτασης του ωραρίου των καταστημάτων, για τις περιβόητες λευκές νύχτες. Η θέση αυτή δεν είναι καινούργια έχουμε επανατοποθετηθεί ανάλογα και στο παρελθόν.

Η εμπειρία μάλιστα όλων αυτών των ετών απέδειξε πως αυτές οι εκδηλώσεις όχι μόνο δεν μπόρεσαν να αναστείλουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης ιδιαίτερα για τους μικρούς επαγγελματίες και εμπόρους, αλλά ούτε καν να δώσουν μια ανάσα στην πνιγηρή τους κατάσταση από τη φορολεηλασία, τα συνεχόμενα αντιλαϊκά μέτρα που έχουν πάρει όλες οι κυβερνήσεις, αλλά και η σημερινή παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη. 

  Η παράταση ωραρίου, οι ωραίες γιορτές και συναυλίες δεν γεμίζουν τις τσέπες των αυτοαπασχολούμενων, αφού οι τσέπες των πελατών εργαζομένων παραμένουν άδειες. 

Οι δρόμοι λοιπόν είναι γεμάτοι, τα μαγαζιά είναι όμως άδεια. 

Πιο είναι το αποτέλεσμα, εξαντλητικά ωράρια για τους εργαζόμενους , πολλές φορές απλήρωτες υπερωρίες, εξάντληση για τους αυτοαπασχολούμενους που προσπαθούν να σωθούν κρατώντας ανοιχτά μαγαζιά βράδυ-πρωί, αλλά στο τέλος το ταμείο είναι μείον και για την εργατική τάξη και για τους μικροεπιχειρηματίες.

Με όσα παραπάνω αναφέραμε καταψηφίζουμε την επέκταση του ωραρίου καταστημάτων γιατί προσθέτει κόμη μια θηλιά σε εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους.

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Προηγούμενο άρθροΟ Καταρράκτης του Άβαντα και ο Αρχαίος Ληνός, αποκαλύφθηκε στα μάτια των πεζοπόρων του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ
Επόμενο άρθροAυστηρότερα μέτρα καραντίνας στην Ξάνθη – Τι ισχύει σε περιοχές του Νομού