Η ίδρυση και λειτουργία του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στις Φέρες είναι πραγματικότητα.

Ο Αντιδήμαρχος Φερών και Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης απευθύνουμε πρόσκληση στους Δημότες μας, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη, συμμετέχοντας στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4029/2011, να απευθύνονται από 12/6/2017 έως 31/7/2017 στις εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φερών, τηλέφωνο 2555023199 και στη Δημοτική Ενότητα Φερών, τηλέφωνο 2555350074 (κ. Νάκου).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: οι ΄Ελληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 55 ετών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
β. Να διαθέτουν καλή ψυχική και σωματική υγεία.
γ. Να μιλούν και να γράφουν την ελληνική γλώσσα.
δ. Να μην διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα κατάταξης για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμό πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό κατάταξης.
ε. Να μην ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και να μην έχουν την ιδιότητα του πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η βασική εκπαίδευση των υποψήφιων εθελοντών πυροσβεστών πραγματοποιείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξ/πολης.

Η βασική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους εθελοντές πυροσβέστες, έχει ελάχιστη διάρκεια εκατόν είκοσι (120) ώρες και στοχεύει στην εξοικείωσή τους με το αντικείμενο του πυροσβεστικού έργου και τα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβουν.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ως άνω αναφερόμενου νόμου οι εθελοντές πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, λαμβάνουν μόρια κατά τους διαγωνισμούς, για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους διέπονται από τις διατάξεις, που αφορούν το μόνιμο προσωπικό.

Ο Αντιδήμαρχος Φερών και Πρωτογενούς Τομέα
Γκότσης Νικόλαος

Ο Διοικητής Π.Υ. Αλεξ/πολης
Αντιπύραρχος Κούκουρας Κωνσταντίνος

Προηγούμενο άρθροΜε υπερσύχγρονο εξοπλισμό λειτουργεί από σήμερα η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
Επόμενο άρθροΈκθεση φωτογραφίας του Παύλου Κοζαλίδη με θέμα: “Αναζητώντας τη χαμένη πατρίδα”