ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Ἀγαπητοί μου, Ἄρχοντες τοῦ τόπου μας, Πατέρες τῶν Ἐνοριῶν μας, Ἡγήτορες τοῦ Στρατοῦ καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, Δάσκαλοι τῶν τριῶν βαθμίδων Ἐκπαιδεύσεως, Διευθυντὲς καὶ Διοικητὲς Ὑπηρεσιῶν καὶ λαὲ τοῦ Θεοῦ ἀγαπημένε· συμπατριῶτες ἀδελφοί μου!

Μπροστά μας ἀνοίγεται ἕνας νέος χρόνος, 365 ἡμέρες ποὺ μᾶς περιμένουν νὰ τὶς ζήσουμε. Πέρυσι, τὴν Πρωτοχρονιά, ποιὸς περίμενε νὰ βιώσουμε ὅσα βιώσαμε! Τελικά, ὁ χρόνος εἶναι ἡ κυκλικὴ κίνηση τῶν τροχῶν, ἑνὸς ἅρματος τὸ ὁποῖο ξεκίνησε ἀπὸ τὴ δημιουργία τοῦ κόσμου καὶ προχωρεῖ μέχρι τὸ τέλος του. Ἐπάνω στὸ ἅρμα ἐπιβαίνουμε ἐμεῖς, ἀνεβαίνουμε σὲ κάποια στάση καὶ κατεβαίνουμε σὲ κάποια ἄλλη. Οἱ τροχοὶ κινοῦνται κυκλικὰ καὶ τὸ ἅρμα ὠθεῖται εὐθύγραμμα ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Θεό, ὁ ὁποῖος προϋπῆρχε τοῦ κόσμου, εἰσέρχεται στὸ χρόνο καὶ θὰ ὑπάρχει καὶ μετά, ὅταν ὁ κόσμος τελειώσει καὶ ὁ χρόνος παύσει νὰ ὑπάρχει. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας συστήνει σὲ ὅλους μας, νὰ ἀξιοποιοῦμε τὸ χρόνο, ὥστε, πρὶν τελειώσει ὁ βίος μας νὰ ἔχουμε μπολιασθεῖ στὸ χωρο-χρόνο τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ἡ Βασιλεία Του. Ὁπότε, ὅταν τελειώσει ὁ βίος μας, τότε θὰ ἀρχίσει ἡ ζωή μας, τὴν ὁποία μᾶς ὑποσχέθηκε ὁ Χριστός, ὅταν εἶπε: «ἐγὼ εἶμαι ὁ δρόμος ποὺ σᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἀληθινὴ ζωή».

Τὸ λοιπόν, ἀγαπητοί μου! Ἂς χαροῦμε κάθε μέρα, κάθε ὥρα, κάθε στιγμὴ τοῦ νέου χρόνου. Τὸ 2020 μᾶς δίδαξε πολλά, ἀλίμονο σὲ ὅποιον δὲν διδάχτηκε. Καιρὸς ν’ ἀρχίσουμε νὰ ζοῦμε «κατὰ Χριστόν», νὰ δημιουργοῦμε καλὰ ἔργα, νὰ καλλιεργοῦμε τὸν ἑαυτό μας, νὰ οἰκοδομοῦμε ὁ καθένας τὸν κόσμο μας · ὅταν ἁμαρτάνουμε νὰ μετανοοῦμε, ὅταν πέφτουμε νὰ σηκωνόμαστε, νὰ μὴν  ἀπελπιζόμαστε ποτέ, νὰ ἐλπίζουμε πάντοτε καὶ νὰ προσευχόμαστε διαρκῶς. Νὰ ἑνωνόμαστε μὲ τὸ Χριστό καὶ νὰ συζοῦμε μαζί Του. Νὰ ἀγαπᾶμε ὅλους καὶ ὅλα, ὅμως κανέναν καὶ τίποτε περισσότερο ἀπὸ τὸ Θεό. Ὁ Χριστὸς νὰ εἶναι ἡ μόνη μας σιγουριὰ καὶ βεβαιότητα. Ἡ Παναγία νὰ εἶναι καταφυγή μας καὶ οἱ Ἅγιοι νὰ εἶναι φίλοι μας. Νὰ ζήσουμε τὴ νέα χρονιὰ ποὺ εἶναι μπροστά μας, σὰν ἕνα βῆμα ποὺ θὰ μᾶς φέρει κοντύτερα στὸ Χριστό, στὴν Πίστη μας, στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση καὶ στὴ λογικὴ Λατρεία μας.

Ἔτσι ὁ νέος χρόνος δὲν θὰ εἶναι ἕνας ἁπλὸς κρῖκος στὸ βίο μας, πλησιέστερα στὸ τέλος. Θὰ εἶναι ἕνας χρόνος μὲ νόημα καὶ περιεχόμενο, μὲ ἀξία καὶ βάρος εἰδικό. Θὰ ἔχει διαρκὴ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας. Καὶ τότε τὰ εὐχάριστα τοῦ νέου χρόνου θὰ εἶναι μεγαλύτερα καὶ τὰ δυσάρεστα, λιγότερο βλαβερά.

Εὔχομαι σὲ ὅλους σας ἀνεξαιρέτως, νὰ ἔχετε ὅλα τὰ καλὰ τοῦ Θεοῦ, μὲ ὐγεία καὶ δύναμη στὰ ἔργα σας καὶ τὸ Χριστὸ στὴν ψυχή σας. Ἡ Πατρίδα μας νὰ εἶναι καλὰ καὶ ὁ τόπος μας νὰ εὐημερεῖ. Οἱ οἰκογένειές σας νὰ ὁμονοοῦν καὶ νὰ αὐξάνουν τὸν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης σας. Τὰ παιδιά σας νὰ προκόβουν καὶ ἡ χαρὰ νὰ λάμπει στὰ πρόσωπά σας.

Καλὴ χρονιά, ἀγαπητοί μου συμπατριῶτες!

Καλὴ χρονιά!

Ὁ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης σας

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος

Προηγούμενο άρθρο5ος πανελλαδικά ο Νομός Έβρου σε νέα κρούσματα κορονοϊού
Επόμενο άρθροΧρήστος Κηπουρός: “Το μόνο που αυξάνεται είναι ο ενδοτισμός μας”