του Χάρη Ντιγριντάκη – www.tourismtoday.gr

Τα ρέστα της δίνει η πολιτεία για τη γαστρονομία και την προώθηση των τροφίμων

Ο κύβος ερρίφθη για το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF). Αυτές τις ημέρες μπαίνουν και οι τελευταίες πινελιές από το οικονομικό επιτελείο για την οριστική πρόταση της χώρας και τα ακριβή έργα που θα κλειδώσουν.

Σχετική σύσκεψη έγινε την περασμένη Πέμπτη υπό τον αν. υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Ειδικά για τον τουρισμό η ζητούμενη χρηματοδότηση από το RRF εκτιμάται σε 260 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, οι οποίες θα διατεθούν κυρίως για πάγια κεφάλαια και θα επιτρέψουν παράλληλα την κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων.

Οι επενδύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το 3ο τρίμηνο του 2021 και θα ολοκληρωθούν έως το 4ο τρίμηνο του 2025, με την περίοδο εφαρμογής να είναι ίση με 5 χρόνια.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Τουρισμού 2020 που επιμερίζεται στην μπλε και την πράσινη Ανάπτυξη.

Πράσινη ανάπτυξη

Κατά πληροφορίες Χρηματοδοτείται η Διαχείριση προορισμών: Διατηρώντας το τρέχον status quo χωρίς τη δημιουργία DMMO, αφήνει τη διαχείριση προορισμού στις τοπικές αρχές με ομολογουμένως ανεπαρκή υποστήριξη των διαφορετικών και περίπλοκων τουριστικών θεμάτων και των ζητημάτων προώθησης από τους στερούμενους τεχνογνωσίας, επαγγελματικής προσέγγισης και οργανωμένης, μακροπρόθεσμης δήμοι στρατηγικής.

Στόχος της πολιτείας είναι μέσω DMMOs θέλουμε να δημιουργηθούν τοπικά Παρατηρητήρια Αειφόρου Τουρισμού προκειμένου να παρέχουμε δεδομένα ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης

Το Υπουργείο Τουρισμού εισάγει νομοθεσία που επιτρέπει τη δημιουργία DMO ως κρίσιμο παράγοντα για τη βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη των προορισμών στην Ελλάδα. Το DMO θα βοηθηθεί επίσης από παρατηρητήρια αειφόρου ανάπτυξης που παρέχουν όλες τις μετρήσεις για την αξιολόγηση των τρεχουσών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αυτοί οι προορισμοί.

Χρηματοδοτούνται δράσεις Ορεινού Τουρισμού:

Η επένδυση αναμένεται να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία καθώς οι χειμερινοί τουρίστες είναι μια μεγάλη αγορά. Η επένδυση στοχεύει να βελτιώσει το τουριστικό προϊόν και στο να γίνει η Ελλάδα πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές.

Ο κύριος στόχος της παρούσας επένδυσης είναι η ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού, που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην οικονομία με:

• την αναβάθμιση του παραδοσιακού τουριστικού προϊόντος.

• τη διαμόρφωση πρότασης υψηλότερης αξίας.

• την αύξηση των δαπανών ανά ημέρα

• την ισχυρότερη περιφερειακή ανάπτυξη κυρίως σε περιοχές με λιγότερο ανεπτυγμένη τουριστική βιομηχανία.

• την παροχή έξυπνων και πράσινων υποδομών για τους τουρίστες

Χρηματοδοτούνται δράσεις για Τουρισμό Υγείας & Ευεξίας μέσω της χρήσης ιαματικών πηγών:

Ο Τουρισμός Wellness είναι μια μορφή Τουρισμού με σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα. Είναι ένας αμυντικός υποτομέας που έχει λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις από οποιεσδήποτε δυσμενείς περιστάσεις, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετεί τέλεια το 12μηνο τουριστικό μοντέλο.

Η κύρια πρόκληση που επηρεάζει την πραγματοποίηση αυτών των επενδύσεων είναι η χρήση ενός δικτύου υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχει ένα συνολικό δίκτυο 75 εγκατεστημένων ιαματικών πηγών, διαφοροποιημένων γεωγραφικά σε όλη την Ελλάδα, που ανήκουν σε διάφορους φορείς του ελληνικού δημόσιου τομέα, όπως διαφορετικοί δήμοι και ETAΔ.

Το Υπουργείο Τουρισμού προχωράει προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός SPV (Εταιρεία Ειδικού Σκοπού) για την ωρίμανση της ιαματικής πηγής της χώρας για την ανάπτυξη νέων ομάδων προορισμών ΣΠΑ.

Τα ρέστα της δίνει η κυβέρνηση για τη γαστρονομία

Χρηματοδοτούνται δράσεις Αγροτουρισμού και γαστρονομίας : Δεδομένου ότι η τοπική γεωργική παραγωγή είναι διασκορπισμένη σε όλη την Ελλάδα, η ανάπτυξη ενός Συστήματος Γεωργικής Διατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού (AGTIS) μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επιτυχή αντιμετώπιση της πρόκλησης των περιφερειακών ανισοτήτων, κινητοποιώντας τοπικούς πόρους και στις 13 περιοχές.

Στην πραγματικότητα, αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε νέα επιχειρηματική ενεργοποίηση και ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης. Η AGTIS θα απαιτήσει τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και πόρων, επομένως μια άλλη κύρια πρόκληση είναι η προσέλκυση άμεσων ιδιωτικών επενδύσεων, αυξάνοντας έτσι τον χαμηλό δείκτη ιδιωτικών επενδύσεων της ελληνικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις σε νέες ή υπάρχουσες μονάδες αγροτουρισμού με την επωνυμία του Υπουργείου Τουρισμού για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, – διαμονή, φιλοξενία και υπηρεσίες τροφοδοσίας – που θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Γεωργίας. Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για το AGTIS, συμπεριλαμβανομένων:

• Ανάπτυξη προϊόντων «εξατομικευμένων» αυθεντικών τουριστικών εμπειριών, Branding & Προώθηση και υποστήριξη ιδιωτικής συνεργασίας και επιχειρηματικότητας σε αυτούς τους τομείς.

• Δημιουργία ψηφιακού χάρτη AGTI, καταχώριση τοπικών μονάδων, προμηθευτών και προϊόντων όπως γαστρονομικές διαδρομές, αξιοθέατα οικοτουρισμού μέσω τοπικών προϊόντων και τοπικής κουζίνας κ.λπ. Δημιουργήστε ένα Σύστημα Πιστοποίησης για επιχειρήσεις

• Δημιουργία νέων μονάδων και προϊόντων AGTI όπως τοπικές εκδηλώσεις, διαδρομές, βιωματικά τοπικά εργαστήρια, επισκέψεις σε τοπικές αγορές και τοπικούς παραγωγούς και οινοποιεία ως γαστρονομικά αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένων γνωστών εστιατορίων σε κάθε περιοχή κ.λπ.

• Χρηματοδότηση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συνεργίες και ομάδες του κλάδου, στο branding, την προώθηση και τη χαρτογράφηση των προϊόντων AGTI.

Προβλέπεται ότι η AGTIS θα συνεργαστεί με τον «Ψηφιακό Χάρτη της Ελληνικής Διατροφικής Ποικιλίας», ο οποίος θα βασίζεται στην πύλη «Greek Farms» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η ανάπτυξη της βιομηχανίας ΑΓΤΙ σχετικά με την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών (διαμονή, εστιατόριο κ.λπ.) για επισκέπτες εντός αγροτικών μονάδων και τη δημιουργία νέας υποδομής για επισκέπτες εντός υφιστάμενων αγροτικών μονάδων. και Food ως μέρος του προγράμματος «Εξωστρέφεια Γεωργίας».

Τα δύο Υπουργεία θα συνεργαστούν στενά ξεκινώντας από τον σχεδιασμό των αντίστοιχων έργων τους, έτσι ώστε να επιτύχουν συνέργειες και να διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους επισκέπτες και των δύο πυλών.

Ταυτόχρονα, εισάγεται ένα σύνολο διατάξεων για να επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών διαμονής, διαμονής και τροφοδοσίας από ζυθοποιεία, εργοστάσια ελαιολάδου και τυροκομικές μονάδες γαλακτοκομικών προϊόντων, ενσωματώνοντας με αυτόν τον τρόπο γεωργικές μονάδες με γαστρονομία και το τοπικό τουριστικό προϊόν, ενισχύοντας την προμήθεια τέτοιων υπηρεσιών και διαφοροποιώντας το υπάρχον τουριστικό χαρτοφυλάκιο.

Μπλε ανάπτυξη

Χρηματοδοτείται η αναβάθμιση τουριστικών λιμένων:

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις σχετικά με την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού yachting, το Υπουργείο Τουρισμού προτείνει μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση για τα τουριστικά λιμάνια. Θα παρέχεται τεχνική βοήθεια για την επίτευξη αποτελεσματικών αποτελεσμάτων στην υιοθέτηση και εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Η Μεταρρύθμιση σχεδιάζει την επεξεργασία ενός Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Τουριστικών Λιμένων που θα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία

• Πρόταση και εισαγωγή εκτεταμένης τροποποίησης του παρωχημένου σχετικού Νόμου (Νόμος 2160/1993) που καλύπτει όλα τα χωρικά, αδειοδοτικά και επιχειρησιακά θέματα που σχετίζονται με τα τουριστικά λιμάνια.

• Τριπλή ψηφιοποίηση α. διαδικασιών που σχετίζονται με τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων (από τη ζώνη έως την άδεια λειτουργίας), β. των ιστορικών αρχείων των τουριστικών λιμένων που δημιουργήθηκαν από τη δεκαετία του 1950 και γ. ψηφιακή πύλη που περιλαμβάνει τη θέση και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα τουριστικά λιμάνια τα οποία.

• Ένας Μηχανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού θα συγκεντρώνει περιοδικά (π.χ. κάθε 5 χρόνια) συλλογή και αξιολόγηση σχετικών δεδομένων (χωρικά, οικονομικά, τάσεις, κοινωνικοοικονομικά κ.λπ.) προκειμένου να εντοπίζονται οι ανάγκες για ανάπτυξη νέων τουριστικών λιμανιών ή οι ανάγκες αναβάθμισης των υπάρχουσες.

• Δημιουργία μιας νέας δομής [π.χ. Project Advisory Port (PAP)] που ενεργεί ως διευκολυντής και σύμβουλος των αρμόδιων αρχών, ώστε να επιταχυνθεί η ωριμότητα των έργων για τουριστικούς λιμένες που διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές και οι τοπικές λιμενικές αρχές.

Χρηματοδοτείται ο προσβάσιμος τουρισμός: Η στρατηγική ανταποκρίνεται στους ακόλουθους στόχους:

o Υψηλά πρότυπα υποδομής, με βελτιώσεις στο καθεστώς αδειών για την προσέλκυση επενδύσεων υψηλής ποιότητας, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και τη βελτιστοποίηση της χωρικής κατανομής του τουρισμού

o Σεβασμός των αρχών της αειφορίας.

o Βελτιωμένη προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα, ενισχύοντας το δίκτυο αεροπορικών διαδρομών της χώρας και επεκτείνοντας και αναβαθμίζοντας το εθνικό δίκτυο μαρίνων.

o Καλύτερη διαχείριση της τουριστικής εμπειρίας, για την αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας μέσω της εστίασης στη βιώσιμη διαχείριση προορισμών και στην εκπαίδευση του τουρισμού.

o Επανασχεδιασμός του τουριστικού προϊόντος και επαναπροσδιορισμός της επωνυμίας και των επικοινωνιών ώστε να αντικατοπτρίζεται η εστίαση στην ποιότητα, την αυθεντικότητα, την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την αξία για τα χρήματα.

Χρηματοδοτούνται δράσεις για Καταδύσεις και υποβρύχιο τουρισμό.

Το Υπουργείο Τουρισμού στοχεύει στη στήριξη του ελληνικού τουρισμού στους δύο πυλώνες. Η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να χρησιμεύσει ως επιταχυντής προς τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη του τουρισμού, διαμορφώνοντας μια πρόταση υψηλότερης αξίας σε περιοχές με λιγότερο ανεπτυγμένη τουριστική βιομηχανία, ενθαρρύνοντας τις εισροές επενδύσεων και βελτιώνοντας τις προοπτικές απασχόλησης στις περιοχές όπου οι επιδημικές συνέπειες ήταν ευρέως αισθητές. Επιπλέον, η Blue Development στοχεύει στην αναβάθμιση της προσβασιμότητας στις παραλίες και στις λιμενικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ποιότητα του προϊόντος και να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες.

Η Υλοποίηση

Το επενδυτικό πρόγραμμα στοχεύει στη χρηματοδότηση 6 μεγάλων υποπρογραμμάτων τα οποία κατανέμονται σε δύο πυλώνες. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης υποδομών, καταλυμάτων, βελτίωσης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων με τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, επέκταση ή εγκατάσταση της εγκατάστασης ώστε να είναι σε θέση να καλωσορίζει τουρίστες, υποδομές προσβασιμότητας, ψηφιακές και περιβαλλοντικές βελτιώσεις και συστήματα διαχείρισης αποβλήτων.

Επιλέξιμα κριτήρια χρηματοδότησης

• Υποδομή (παροχή νερού, διαχείριση αποβλήτων, χώρος στάθμευσης, φωτισμός)

• Υποδομή για χιονοδρομικά κέντρα, πάρκα περιπέτειας και καταφύγια, κέντρα υγείας και ευεξίας

• Επέκταση καταλύματος, αναβάθμιση ενέργειας, προσβασιμότητα και ψηφιακές βελτιώσεις

• Κατασκευές αναβαθμίσεων σε αποβάθρες για υποστήριξη της προσβασιμότητας, ενεργειακή αναβάθμιση

• Υποστηρικτικές υποδομές, όπως σταθμοί φόρτισης, ηλεκτρικά οχήματα για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, βελτιώσεις σε κτίρια για άτομα με ειδικές ανάγκες

• Ψηφιακές βελτιώσεις, όπως ψηφιακές πλατφόρμες, ψηφιακοί χάρτες, ιστότοποι, εφαρμογές και κοινωνικά μέσα, ψηφιακά συστήματα για καταναλωτικές χρήσεις

• Τοπογραφικές μελέτες, πολεοδομικός σχεδιασμός, επιχειρηματικά και εμπορικά σχέδια

• Σύστημα διασύνδεσης με παρόμοια τουριστικά οικοσυστήματα

• Εκπαίδευση προσωπικού σε ψηφιακές δεξιότητες

• Μη μόνιμες υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες όπως τουαλέτες, ντους, ράμπες, διάδρομος με τα πόδια στην άμμο, πακέτο τηλεμετρίας, συσκευές συναγερμού

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν πρέπει να πληρούν ένα σύνολο κριτηρίων, τα οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν:

• μέγεθος του περιουσιακού στοιχείου ως προς την ικανότητα και το επενδυμένο κεφάλαιο ·

• τουριστική ωριμότητα του προορισμού

• επιλογές προσβασιμότητας

• διαθεσιμότητα υποδομής στο επίπεδο προορισμού ·

• αριθμός υπαρχόντων ή προβλέψεων επισκεπτών στον προορισμό τα τελευταία και τα επόμενα 5 χρόνια.

• συμπληρωματικό τουριστικό προφίλ προϊόντων.

Για την υλοποίηση της επένδυσης, το Υπουργείο Τουρισμού θα είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό του σχεδίου ανθεκτικότητας στον τουρισμό και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών θα επιβλέπει τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του κράτους. Οι δήμοι, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί που συνδέονται με τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές και άλλα δημόσια νομικά πρόσωπα θα είναι επιλέξιμοι δικαιούχοι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της κατάλληλης παρέμβασης.

Προηγούμενο άρθροΚρυσταλλένια Μπαμπούρα: Σταματήστε τον “πόλεμο” κανείς δεν κερδίζει! Τα παιδιά μας χάνουν! Εμείς χάνουμε!
Επόμενο άρθρο“ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ–21”: Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση παθητικής αεράμυνας σε Θράκη και Αιγαίο