ΠΡΟΣ

Συμβούλιο  Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

Κοιν:. Πίνακας Αποδεκτών

Αλεξανδρούπολη  21/9/2019

Θέμα: Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Κ. Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι,

Σημαντικός παράγοντας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας πολιτικής πολιτισμού είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι  Ο.Τ.Α. είναι ο καταλληλότερος φορέας άσκησης πολιτικής στο πεδίο του πολιτισμού, επειδή από τη φύση τους βρίσκονται στο επίκεντρο των αναγκών της κοινότητας και σε άμεση επαφή με τον πολίτη, γεγονός που παρέχει στους ΟΤΑ ιδιαίτερες δυνατότητες.

Ο ρόλος αυτός αποτυπώνεται και στο κεφάλαιο των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο άρθρο 75  του N. 3463/2006  «Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας».

Την  24η  Μαρτίου 2018  πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια  του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης  παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Σε γενικές γραμμές ως μουσείο  περιγράφεται ένας χώρος στον οποίο επιτελούνται δραστηριότητες με στόχο τη διάσωση, τη διατήρηση, τη διάδοση και την αξιοποίηση των τεκμηρίων της πολιτισμικής κληρονομιάς.  Ειδικότερα:

Α) Διαχείριση των συλλογών: Αποκατάσταση, αναγνώριση, εξακρίβωση, καταγραφή, ταξινόμηση, διατήρηση/συντήρηση/αποκατάσταση, αποθήκευση και μελέτη αυτών.

Β) Έκθεση: Ερμηνευτική παρουσίαση των συλλογών.

Γ) Επικοινωνία: Σχέση του μουσείου με το κοινό, εκπαίδευση, ψυχαγωγία ή αυτό που αποκαλούμε σήμερα «Βιομηχανία του Ελεύθερου Χρόνου».

Από την εγκαινίασή του έως σήμερα   έχει περάσει αρκετό διάστημα. Ακόμη όμως,  το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης  δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή και στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου μουσείου.

Θεωρώ απαραίτητο να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας  στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και κυρίως  στην ενίσχυση   των στόχων και των προτεραιοτήτων που έχουν θέσει οι υπηρεσιακοί παράγοντες του μουσείου.

Ζητώ από το συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση μου,  να κληθούν στο επόμενο ή σε έκτακτο  συμβούλιο οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, ώστε να μας ενημερώσουν για τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, ώστε το μουσείο να είναι λειτουργικό. Τέλος, παρακαλώ στο συμβούλιο εκείνο να κληθούν οι   Βουλευτές, ο Θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού,  ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

Δημήτριος Μερκούρης 

Σύμβουλός  Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

 

Πίνακας Αποδεκτών

1. Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης

2. Δημοτικούς Συμβούλους, Δημοτικές και Κοινοτικές Παρατάξεις

3.Βουλευτές Έβρου

4. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού& Πολιτισμού

5. Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Μερκούρης Δημήτρης
Σύμβουλος Κοινότητας Αλεξανδρούπολης
Ιων. Δραγούμη 42 – Τ.Κ. 68 100 Αλεξανδρούπολη
25510 28392 — 6945221871
Προηγούμενο άρθροΕΜΘ: Εργαστήρια ελεύθερου χρόνου για παιδιά και ενήλικες
Επόμενο άρθροΕντοπισμός και διάσωση 44 αλλοδαπών απο τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής